الف) کراس – کانتری : XC کراس- کانتری المپیک : XCO کراس- کانتری ماراتن :XCM کراس- کانتری نقطه به نقطه :XCP کراس- کانتری اتصال کوتاه ( دور ) : XCC کراس- کانتری تایم تریال :XCT کراس- کانتری امدادی :XCR
ب) دانهیل : DH دانهیل انفرادی : DHI دانهیل دسته جمعی:DHM فور کراس : ۴X پارالل اسلالوم : DS

گروه های سنی و شرکت کننده ها :‚ج) مسابقات مرحله ای.  ۴.۱.۰۲ مشارکت در مسابقات بر اساس دسته جات سنی که در مقاله ۱.۱.۰۳۴ تا ۱.۱.۰۳۷ ذکر شده،سازماندهی شده است. به جز موارد خاص زیر: بانوان زیر ۲۳ سال ۴.۱.۰۳ در دوچرخه سواری کوهستان بانوان ۱۹ تا ۲۲ ساله درگروه زیر ۲۳ سال ،رده بندی میشوند. کراس – کانتری المپیک ۴.۱.۰۴ اگر مسابقه جداگانه ای برای دوچرخه سواران زیر ۲۳ سال سازماندهی شده باشد،آنها نیز میتوانند در مسابقات انتخابی شرکت کنند. کراس – کانتری ماراتن ۴.۱.۰۵ شرکت در این مسابقات برای دوچرخه سواران ۱۹ سال به بالا مجاز میباشد. دانهیل ۴.۱.۰۶ در رقابتهای جهانی ، قاره ای یا ملی ، دو مسابقه جداگانه ، یکی برای جوانان و دیگری برای دیگر دوچرخه سواران در نظر گرفته شده است. دیگر مسابقات تقویم بین المللی برای دوچرخه سواران بالای ۱۷ سال،آزاد است. فور کراس ۴X ۴.۱.۰۷ مسابقات فور کراس برای دوچرخه سواران بالای ۱۷ سال آزاد است. مسابقات مرحله ای ۴.۱.۰۸ شرکت در این مسابقات برای همه دوچرخه سواران ۱۹ سال به بالا آزا د است پیشکسوتان ۴.۱.۰۹ همه دوچرخه سواران بالای ۳۰ سال سن که دارای مجوز باشند ، برای شرکت در مسابقات MTB مطابق با تقویم مهارتهای بین المللی ، مجاز خواهند بود. به جز در موارد زیر: ۱- دوچرخه سوارانی که در سال جاری در مسابقات دوچرخه سواری کوهستان منطقه ای یا کشوری بر طبق تقویم بین المللی شرکت کرده اند . البته به جز رقابت های جهانی دوچرخه سواری کوهستان و مسابقات جام جهانی ماراتن. ۲- هر دوچرخه سواری که در سال جاری عضو یک تیم ثبت شده در UCI شده باشد. ۴،۱،۰۱۰ در رقابتهای جهانی پیشکسوتان ، هر دوچرخه سواربایستی دارای یک مجوز فوری و روزانه صاد ر شده توسط فدراسیون ملی باشد. به منظور صحت اعتبار،روزهای شروع و پایان هر دوره بایستی دقیقا در مجوز ذکر شود. مدت زمان اعتبار مجوز، فدراسیون ملی بایستی صاحبان مجوز را تحت پوشش بیمه و سایر مزایا مانند مجوزهای سالیانه ، قراردهد .

ƒ تقویم سالیانه ۴،۱،۰۱۱ مسابقات دوچرخه کوهستان،مطابق با طبقه بندی زیر در تقویم سالیانه ثبت شده است: – بازی های المپیک ((OG – رقابتهای جهانی (CM) در روز برگزاری رقابت های جهانی ، نبایستی مسابقات دیگری مشابه MTB برنامه ریزی شود. – جام جهانی (WC) در روز برگزاری مسابقات جام جهانی ،نبایستی مسابقات کلاس ۱ یا هورس کلاس ( مرحله ای یا یک روزه ) با ساختار مشابه مسابقات قاره ای ، برگزار شوند. – رقابت های جهانی پیشکسوتان (WMC) – رقابت های قاره ای (CC) در روز برگزاری مسابقات قاره ای ، نبایستی مسابقات کلاس ۱ یا هورس کلاس(مرحله ای یا یک روزه )با ساختار مشابه مسابقات قاره ای ، برگزا ر شوند. – مسابقات مرحله ای . هورس کلاس (SHC) کلاس ۱ (S۱) کلاس ۲ (S۲) – مسابقات یکروزه. هورس کلاس (HC) کلاس ۱ (C۱) کلاس ۲ ( C۲) کلاس ۳ (C۲) تعیین کلاس ها در مجمع سالیانه UCI و توسط هیئت مدیره ،انجام میشود.

نمایندگان فنی ( سرپرست فنی ) ۴.۱.۰۱۲ برای بازی های المپیک ،رقابت های جهانی ، مسابقات جام جهانی و رقابتهای قاره ای ، یک نماینده فنی از جانب UCI تعیین میشود ۴.۱.۰۱۳ نماینده فنی وظیفه سازماندهی بدون تبعیض و نظارت بر تهیه و تدارک جنبه های فنی مسابقات را برعهده داشته و در این موارد با مراکز UCI در ارتباط است. ۴،۱،۰۱۴ اگر مسابقه در یک مکان جدید برگزار شود ، نماینده فنی بایستی از مسیر،مسافت،جایگاه نواحی تغذیه و کمک رسانی ، تابلوهای نصب شده ، امنیت و …بازدید نموده و با برگزارکننده نیز ملاقات کند. همچنین بایستی فورآ گزارش بازرسی را جهت هماهنگی ، به کمیته MTB در UCI ارائه کند. ۴،۱،۰۱۵ نماینده فنی میبایست قبل از اولین جلسه فنی رسمی با تیمها ، درمحل برگزاری حضوریافته و نتایج بازرسی از ورودی و مسیرها را به سازمان دهنده و رییس داوران انتقال دهد.همچنین بایستی تدارکات تکنیکی مسابقات را فراهم نموده و از اجرای توصیه های ذکر شده در گزارش بازرسی ،اطمینان حاصل کند. مسئولیت شکل مسیر و هرگونه تغییراتی در آن بر عهده نماینده فنی می باشد. ۴،۱،۰۱۶ نماینده فنی بایستی در جلسات مدیران تیم ها شرکت نماید.

داوران ۴.۱.۰۱۷ سازماندهنده مسابقات باید به جهت تامین امنیت دوچرخه سواران و تماشاچی ها در طول مسابقات و تمرینات رسمی قبل از مسابقه ، داورکافی را فراهم نماید. ۴.۱.۰۱۸ حداقل سن داوران ۱۸ سال است. ۴،۱،۰۱۹ داوران بایستی توسط یک علامت خاص و یا یونیفرم اختصاصی قابل شناسایی باشند. ۴،۱،۰۲۰ داورها بایستی به یک سوت و یک رادیو مجهز بوده و در بخش هایی از مسیر که پوشش ارتباط رادیویی وجود دارد مستقر شوند. ۴،۱،۰۲۱ داوران بایستی به درستی به وظیفه شان آگاه بوده و با استفاده از نقشه های مسیر، محلهای احتمالی تصادفات را پوشش دهند.