نمونه هایی از ارتباط ITS برای استفاده در کمک به
برنامه ریزی حمل و نقل و اطلاع رسانی

تکنولوژی قادر است  تا به بهبود گردش عابرین پیاده و دوچرخه سواران کمک نموده و با استفاده از زمانگرهای شمارش معکوس و نیز شناسگرهای عابرین پیاده / دوچرخه سواران ایمنی آنان را بهبود دهد و نیز به ایجاد یک راهنما در تقاطعات عبور این دسته از شهروندان با سایر خودرو های مسیر کمک نماید.

شناسایی دوچرخه در تقاطعات

شمارشگر زمان باقیمانده عابر پیاده

شناسگر ویدیویی دوچرخه (Oakland)

این نوع شناسگر که با استفاده از دوربین و پردازش تصویری به شناسایی دوچرخه در مسیر و نزدیک تقاطعات کمک می نماید به صورت خودکار سیگنالهایی را برای تغییر فاز مناسب جهت عبور ایمن دوچرخه سواران از تقاطعات به کنترلر هوشمند فانوس راهنمایی و رانندگی ارسال می نماید.


شاسی فشاری مخصوص دوچرخه سواران

با نصب این شاسی ها در تقاطعات، دوچرخه سوارن قادر خواهند بود امکان ایجاد فاز مناسب و ایمن عبور از تقاطعات را برای خود ایجاد نمایند.


الگوی مناسب برای محل علامتگذاری

تابلو اطلاعات، تشریح استفاده بهینه از سنسور ترافیکی

گیرنده GPS دوچرخه

گیرنده GPS دوچرخه می تواند بر روی یک وسیله استاندارد که روی فرمان دوچرخه قرار می گیرد نصب شده و همراه با یک سرعت سنج و یک آنتن، قادر است سرعت و مکان دوچرخه را با دقتی حدودا 10متر بر روی LCD نمایشگر نشان دهد

نقشه مسیر یاب دوچرخه

نقشه مسیر یاب دوچرخه می تواند بر روی یک وسیله که روی فرمان دوچرخه قرار می گیرد نصب شده و همراه با نقشه GIS که بر روی سخت افزار آن نصب گردیده است مسیر مورد نظر را بر روی LCD نمایشگر به دوچرخه سوار نشان دهد

پارکومتر دوچرخه

تابلوی دوچرخه در میان یک حلقه بسته

علامت  تابلوی دوچرخه در میان یک حلقه بسته محل پارک برای دو دوچرخه را مشخص می کند.این علامت با تجهیز به یک سیستم روشنایی قابل تشخیص و استفاده در شب و روز خواهد بود. گاهی نیز به همراه یک پارکومتر استفاده می شود.

منبع: www.ttic.ir