کاهش تراکم ترافیک

کاهش مشکلات پارکینگ

صرفه جوئیهای اقتصادی

کاهش ریسک تصادفات

کاهش مصرف انرژی

کاهش آلودگیهای زیست محیطی

افزایش سلامتی مسافران (ورزش)

استفاده از آن بعنوان فیدر در حمل و نقل عمومی

موانع استفاده از دوچرخه

کمبود تسهیلات ( شامل مسیرهای ویژه، ایستگاهها و …)

آلودگی هوا

شرایط آب و هوایی

عدم سرمایه گذاریهای لازم

کاربری های زمین

مسأله فرهنگی (برخی اشخاص استفاد از این وسیله را دون شأن خود می دانند)

شرایط  توپولوژیکی شهر یا منطقه

برنامه ریزی ویژه و کلی برای دوچرخه سواری

1– ایجاد تسهیلات ویژه برای دوچرخه سواری

2- بهبود شرایط برای دوچرخه سواری از طریق کاهش نفوذ و تهدیدهای سایر مُدهای حمل و نقل

اقداماتی شامل:

مسیریابی

محدودیت دسترسی به مناطق خاص

محدودیت پارکینگ

قسمتهايي از تدريس : دكتر عباسي دوره طراحي شهر برای پیاده و دوچرخه و معلولین