پروژه METROBIKE مستقل و قابل انعطاف طراحي شده است

اين پروژه يكي از اجزاء مهم شبكه حمل ونقل درون شهري در نيويورك مي‌باشد.

اين پروژه بايد از MTA (Metropolitan transportation Authority) مستقل باشد تا بتواند با انعطاف و تطابق بيشتري فعاليت­هاي خود را دنبال نمايد و از بروكراسي‌هاي اداري و سياسي‌كاري‌هاي جنجالي پرهيز نمايند.

شهر نيويورك – شبكه اي از پنج منطقه با بزرگترين شبكه METROBIKE

موارد استفاده: مسيرهاي كوتاه – تورهاي درون شهري –  – انتقال كارمندان – دانشجويان – دانش آموزان از منازل تا محل ادارات – دانشگاه‌ها – مدارس – صنعت توريسم.

پيشنهاد طرح : 40000 عدد دوچرخه مستقر در 3000  ايستگاه درون شهري.

قابليت دسترسي آسان براي شهروندان و گردشگران

در اين طرح توريست ها و شهروندان مي‌توانند در هر نقطه از شهر به شبكه­ هاي زنجيره­اي ايستگاه‌هاي دوچرخه متصل شوند و به آساني دوچرخه­ ها را در اختيار گرفته و بعد از استفاده از آنان ايستگاه‌هاي ديگر تحويل دهند.

شارژ كارت ها به چند صورت امكان پذير است.

مراجعه حضوري به ايستگاه‌ها

مراجعه به پست ، بانك، دفاتر خدمات الكترونيك

اشتراك از طريق اينترنت ، VIA Email

اشتراك از طريق موبايل ودريافت كد فعال‌سازي

منطقه Williamsburg

جمعيت منطقه : 160338 هزار نفر

مساحت منطقه : 9/4 مايل (8200 متر)

موارد استفاده: مسيرهاي كوتاه – تورهاي درون شهري – ورزش و سرگرمي

پيشنهاد طرح : 350 عدد دوچرخه در 20 ايستگاه

منطقه Hudson River Park MANHATAN

موارد استفاده: مسيرهاي كوتاه –تورهاي درون شهري – انتقال كارمندان – دانشجويان –

دانش­آموزان از منازل تا محل ادارات – دانشگاه ها – مدارس

پيشنهاد طرح : 350 عدد دوچرخه در 20 ايستگاه.

سيستم GPS – سيستم مكان يابي منطقه

Hudson River ParkMANHATAN-منطقه Sout of 14 th Street

اتصاي شبكه ميان دو منطقه شرق و غرب كه توسط پل به دو بخش تقسيم شده­اند.

موارد استفاده: مسيرهاي كوتاه – تورهاي درون شهري- انتقال كارمندان – دانشجويان – دانش‌ آموزان از منازل تا محل ادارات – دانشگاه‌ها – مدارس – صنعت توريسم.

پيشنهاد طرح: 1000 عدد دوچرخه در 50 ايستگاه.

منطقه Manhattan 86 th Street

در اين منطقه بيشترين حجم ترافيك و آلودگي شناسايي شده است كه ترانزيت كالا و شبكه‌هاي مترو – منوريل – تونل‌ها – بزرگراه‌ها و … در سطح منطقه پراكنده مي باشند.

موارد استفاده: مسيرهاي كوتاه – تورهاي درون شهري –  – انتقال كارمندان – دانشجويان – دانش ‌آموزان از منازل تا محل ادارات – دانشگاه‌ها – مدارس – صنعت توريسم.

پيشنهاد طرح : 10000 عدد دوچرخه در 650 ايستگاه.

منبع : ره آسا دیاموند
آقای مهندس پوررضا