دوچرخه سواری فلمیلی

بسياري از خانواده‌هاي پكني براي گردش و خريد در شهر و تماشاي آثار تاريخي در روزهاي تعطيل از دوچرخه استفاده مي‌كنند. در روزهاي تعطيل حتي خانواده‌هاي چند نفره با دو يا چند دوچرخه به جاهايي مثل كاخ تابستاني ، ميدان تيانان‌من و شهر ممنوعه مي‌روند و ضمن تماشاي اين اماكن تاريخي در كنار دوچرخه‌هايشان عكس يادگاري مي‌‌گيرند. دوچرخه‌هايي كه پكني‌ها استفاده مي‌كنند، با دوچرخه‌هاي غربي‌ها تفاوت زيادي دارد. زين اين دوچرخه‌ها كوتاه‌تر و پهن‌تر است. تنه فلزي محكم و فرمان ساده‌اي دارند.جلوي فرمان بعضي‌هايشان هم سبدي قرار دارد كه دوچرخه‌سواران وسايلي را كه مي‌خرند، در آن قرار مي‌دهند. اين دوچرخه‌ها براي رفت و آمد در شهر و خريد ساخته شده‌اند و مناسب دوچرخه‌سواري ورزشي و قهرماني نيستند؛ اما براي سلامت مردم مفيدند .

 

سايت منبع