پنجاه هـزار شهروند لندن، پس از منع تردد اتومبیل ها و کامیون ها، برای حفظ محیط زیست با دوچرخه سر کار رفتند.

به گزارش شبكه خبر، هدف از این كار تشویق مردم به استفاده از وسایلی است که موجب کاهش ترافیک و حفظ محیط زیست می شود. 

“‌بوریس جانسن”، شهردار لندن، برای ترغیب مردم، هر روز صبح برای رفتن به محل کارش از دوچرخه استفاده می کند.شهردار لندن، به راحتی با دوچرخه به مناطق مختلف برای انجام دیدارهایش می رود.

ساکنان پایتخت انگلیس به دیدن شهردارشان در حال دوچرخه سواری عادت کرده اند و همین موضوع موجب افزایش محبوبیت “‌بوریس جانسن” شده است. 

“جانسن” تلاش می کند لندنی ها را به کنار گذاشتن خودروها و استفاده از دوچرخه که فایده های سلامتی و زیست محیطی و حتی مادی دارد ترغیب کند.

 

 

سايت منبع