فاز یک

بطور کامل ازخرداد ماه راه اندازی شده و در طی ماه های جاری تا آبان ماه استفاده از دوچرخه سیر صعودی داشته و در تنها در ماه مبارک رمضان با افت 40% روبرو بوده است.

افراد ثبت نام شده در فاز اول بالغ بر 4500نفر میباشد که از این عده 60% بطور مستمر از دوچرخه استفاده نموده اند.

فاز دو

1- افزایش مسیر دوچرخه.

2- افزایش خانه های دوچرخه از 13 ایستگاه به 34 ایستگاه.

3-افزایش دوچرخه از 1000دستگاه به 2000 دستگاه.

شروع اجرا 88/5/1 اختتام 88/10/30

افتتاح طرح 1388/11/28

تکمیل فاز 2 با راه اندازی مجموع 48 خانه دوچرخه در منطقه نمونه دوچرخه فاز دو

استفاده کنندگان

 

 

 

شهرداری منطقه 8

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران