وتر وان دن دانشجوی هلندی این دوچرخه عظیم الجثه 450 کیلو گرمی را ساخته است . این دوچرخه از تیوب های استیل ,  اجزای دوچرخه و لاستیک تراکتور ساخته شده است .

 

 

این دوچرخه توسط دیدی آلمانی ساخته شده که 7.8 متر طول و 3.7 متر ارتفاع دارد.