به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك،مصطفی نوريان با اشاره به تأثيرات مطلوب دوچرخه سواري در زندگي شهري و سلامت جسمي و روحي شهروندان توسعه استفاده از اين وسيله نقليه در سفرهاي شهري را عاملي موثر در كاهش آلودگي هوا و آلودگي هاي صوتي عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به استقبال پليس و طرح پليس دوچرخه سوار توسط پليس اصفهان شهرداري را در اختيار اين ارگان خدمت گذار گذاشت تا در ترددها و گشت هاي انتظامي مورد استفاده پرسنل اين نيرو قرار گيرد.
وی بافت تاريخي شهر اصفهان را يكي از مؤلفه هاي ارزشمند و هويت بخش شهر اصفهان دانست و بيان داشت با توجه به شرايط كالبدي و معابر قديمي در اين محدوده استفاده از دوچرخه جهت ارائه خدمات مختلف منجمله برقراري نظم و امنيت از مطلوبترين و كارآمدترين روشهاي مديريتي است كه مي تواند با كمترين هزينه بهره وري بسيار بالايي داشته باشد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری با اشاره به شرايط جغرافيايي شهر اصفهان همسطح بودن و شيب كم معابر و همچنين امكان استفاده دوچرخه در تمامي ايام سال را از مزاياي طرح پليس دوچرخه سوار عنوان كرد و افزود خوشبختانه پيشينه تاريخي شهر اصفهان و ريشه تاريخي دوچرخه سواري در اين شهر باعث شده تا مسيرهاي ويژه دوچرخه از قديم الايام در بعضي خيابانهاي اصلي شهر پيش بيني شده باشد و همچنين در خيابانهاي جديدالاحداث اين مسيرها احداث شود كه به طور حتم در ارتقاء ايمني دوچرخه سواران مؤثر و مفيد خواهد بود.
وی با اشاره به پيشرو بودن شهر اصفهان در زمينه توسعه فرهنگ دوچرخه سواري و راه اندازي ايستگاههاي دوچرخه اذعان داشت : تقريباً تمامي شهرهاي كشور در راه اندازي ايستگاههاي دوچرخه از تجربيات علمي و عملي شهرداري اصفهان استفاده مي نمايند.
نوريان مباحث امنيتي و انتظامي و برقراري نظم و امنيت در تمامي نقاط شهر را امري اجتناب ناپذير عنوان كرد و گفت ضمن همكاري همه جانبه با پليس انتظار داريم ديگر نهادهاي خدماتي توسعه دوچرخه سواري را در جهت ارائه خدمات مورد توجه قرار دهند.