1. از کلاه ایمنی استفاده کنید .

2. استفاده از چراغ در هنگام شب و ساعات کم نور که در این صورت شما برای رانندگان ماشین قابل دید بوده وکمتر با شما برخورد می کنند .

3. استفاده از دست به هنگام دور به چپ و راست یا توقف

4. هوشیار بودن به هنگام دوچرخه سواری , با دیدی باز مراقب موانع باشید .

5. در مسیر خود حرکت کنید .

6. مثل ماشین ها عمل کنید یعنی از حرکات مارپیچی پرهیز کنید . و از ترافیک اطراف خود آگاه باشید .

7. به هنگام دوچرخه سواری به موزیک گوش نکرده و با موبایل صحبت نکنید .

8. از تمامی قوانین ترافیکی وچراغ ها اطاعت کنید .

9. از سالم و آماده بودن دوچرخه خود مطمئن شوید.

10. همیشه دوچرخه خود را تست کنید . چرخ ها و چراغ ها

low