پس از اعلام آخرین رنکینگ رکابزنان از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در سال 2011، سه سهمیه دوچرخه سواری ایران در مواد جاده در رقابتهای المپیک 2012 لندن تثبیت شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛

آخرین رنکینگ رکابزنان در سه بخش انفرادی، باشگاهی و ملی پس از اتمام رقابتهای سال 2011 از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری اعلام شد. که بر این اساس ایران همچنان در سطح قاره آسیا، در هر سه رده بندی صدر نشین است.

بر اساس این رده بندی و با اتمام رقابتهای سال 2011، سه سهمیه دوچرخه سواری ایران در رقابتهای المیپک 2012 لندن در مواد جاده تثبیت شد.

در مواد پیست رقابتهای دوچرخه سواری المپیک لندن، نیز کشورمان به احتمال بسیار زیاد یک سهمیه خواهد داشت، که کسب این سهمیه منوط به شرکت در رقابتهایی خواهد بود که از طرف فدراسیون جهانی برای کسب سهمیه تعیین شده است.