اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری  با حمایت کلیه نهادهای مرتبط دولتی و خصوصی و شهرداری ها در سطح وسیعی طی دو روز برگزار خواهد شد.

محل برگزاری این سمینار در شهر تهران می باشد و نمایشگاهی نیز در جوار آن دایر خواهد یود.


برای اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت این کنفرانس مراجعه فرمائید .