این روزا بازار استفاده از راه های مختلف برای تامین انرژی و برق گرمه . از اونجایی كه در تمام دنیا بنزین ، آب و برق 3 فرآیند گران می باشند این طرح شاید مخاطب زیادی داشته باشد . این محصول كه در تصویر می بینید به میله دوچرخه شما وصل می شه و هر نوع گوشی موبایل نیز درون آن قرار می گیرد و از طریق usb به هم وصل می شوند . یك سر دیگر این شارژر به عنوان دینام به چرخ جلو یا عقب وصل میشه و با ركاب زدن شما برق را به موبایلتان انتقال می دهد . یاد چراغ قرمز روی دوچرخه خودم افتادم كه با ركاب زدنم نورش بیشتر میشد…

  

منبع : //www.elecpress.com