رئیس كمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری كه به صورت آزمایشی در منطقه 8 آغاز شده است، گفت: اجرای درست این طرح می‌تواند آثار مثبتی در كاهش ترافیك و آلودگی هوا داشته باشد.
معصومه ابتكار افزود: توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه سواری طرحی بسیار ارزشمند است كه آثار بسیار مثبتی از كاهش آلودگی هوا گرفته تا كاهش ترافیك را در پی دارد. ابتكار با اشاره به وضعیت برخی از معابر و خیابانهای شهر تهران كه استفاده از دوچرخه را مشكل می‌سازد، گفت: برای اینكه شهروندان بتوانند به راحتی از دوچرخه در سفرهای روزانه خود استفاده كنند ابتدا باید زمینه سازیهای لازم صورت گیرد زیرا آلودگی هوای تهران روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌كند و تا زمانی كه برای كنترل و مهار آن برنامه‌ریزی صورت نگیرد، استفاده از دوچرخه در تهران فاقد ایمنی است.

منبع : www.tinn.ir.

فرستنده مطلب: رکاب شهر تیوا