یکی از موانع اصلی دوچرخه سوارن شهر, کمبود پارکینگ است .

بعضی از شهرهای ژاپن این مشکل را با eco cycle رفع میکنند .

این سیستم یک دستگاه خارق العاده است که دوچرخه را تحویل میگیرد و به صورت امن زیر زمین پارک میکند .

 

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند