مسيرهاي ويژه دوچرخه در پكن، آنقدر پهن هستند كه خودرو‌ها هم مي‌توانند در آنها  به راه خود ادامه دهند، اگر خودرو‌ها به حريم دوچرخه‌ها تجاوز نكنند، دوچرخه‌سواران هر قدر هم كه زياد باشند، به آساني تردد خواهند كرد. اما در شهري كه در ماه هزاران خودرو به خيابان‌هايش اضافه مي‌شود، دوچرخه‌ها پيوسته در تنگناهاي جديدي قرار مي‌گيرند.
در پكن، ديدن يك خودرو كه در مسير دوچرخه پارك شده، كاملا عادي است. برخي از رانندگان در مسير دوچرخه چند دقيقه‌اي پارك مي‌كنند و به پياده‌رو مي‌روند تا از تلفن عمومي استفاده كنند. مسير دوچرخه، همچنين مكاني مناسب براي اتوبوس‌ها و تاكسي‌هاست كه راحت توقف كنند و به سوار و پياده‌ كردن مسافران بپردازند. علاوه بر اينها، دوچرخه‌هاي موتوردار و موتورسيكلت‌ها نيز از مسير دوچرخه استفاده مي‌كنند. همه اين تجاوزها به حريم مسيرهاي دوچرخه سبب شده كه در اين مسيرهاي آرام گاهي هرج و مرج ببينيم.

 

سايت منبع