سامانه کرایه دوچرخه “Barclays” در لندن با ارائه 6 هزار دوچرخه مجهز ابزار تکنولوژیکی جدیدی را به دوچرخه سواران پایتخت انگلستان ارائه کرد.

مهر نوشت:

تعداد دوچرخه هایی که در لندن در تردد هستند همواره نگرانی هایی را در رابطه با ایمنی دوچرخه سوار و تخریب دوچرخه ها به همراه داشته است. با این همه دوچرخه های جدید از آخرین تکنولوژی های روز برای مقابله با آسیب دیدگی و به سرقت رفتن استفاده می کنند.

استفاده از یکی از این دوچرخه ها نیازمند سیستم پیچیده ای از کلیدها و رمزهای عبور است تا بتوان قفل آنها را باز کرد. استفاده از این دوچرخه ها برای اولین بار نیازمند عضویت و پر کردن فرمهای رایج است. ایستگاه های این دوچرخه صفحه کلیدی دارند که کاربران گذری و غیر دائم دوچرخه ها با وارد کردن یک کد به صورت آنلاین یا در خود ایستگاه می توانند از دوچرخه ها استفاده کنند. افرادی که به عضویت این سامانه درآمده اند کلیدی دریافت خواهند کرد تا بتوانند به صورت دائم و بدون نیاز به وارد کردن کد از دوچرخه ها استفاده کنند.

تمامی ساختار دوچرخه و کلیدهای آن به تراشه های مشهور RFID مجهز است که می توان علاوه بر کنترل مسیر دوچرخه ها در صورت نیاز با استفاده از آن مدت زمان استفاده از دوچرخه را از زمان جدا شدن از ایستگاه تا زمان اتصال مجدد به آن را محاسبه کرد.

همچنین ایستگاه دوچرخه ها به سیستم نورپردازیی مجهز است که می تواند وضعیت دوچرخه ها را مشخص کند. برای مثال نور قرمز نشان می دهد دوچرخه برای کرایه دادن آماده نیست، نور کهربایی به معنی کنترل جزئیات حساب کاربر و نور سبز به معنی باز شدن قفل دوچرخه است.

با این همه یکی از کاستی های آشکار این دوچرخه ها عدم توانایی پذیرش کارتهای اعتباری ویژه حمل و نقل عمومی رایج در انگلستان است. بر اساس گزارش تلگراف، این دوچرخه ها بسیار مقاوم بوده و برای اطمینان از دوام آنها تحت آزمایشهای شدید قرار گرفته اند و علاوه بر این هر دو هفته یکبار توسط مکانیکها کنترل می شوند.