مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور از افتتاح پيست دوچرخه سواري ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد تا دو ماه آينده خبر داد.

 

تركاشوند در ادامه بازديد از اماكن ورزشي سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي،چهارشنبه 7 مهرماه با حضور در مجموعه ورزشي بزرگ ثامن الائمه (ع) مشهد، از استاديوم فوتبال، پيست دوچرخه سواري در حالا احداث، سالن 6 هزار نفري و همچنين طرح درياچه مصنوعي اين مجموعه بازديد نمود.
وی در ابتدا با حضور در پيست در حال احداث دوچرخه سواري اين مجموعه، در روند پيشرفت فيزيكي و عمراني پروژه فوق قرار گرفت. عمليات احداث اين پيست از سال 75 به همت اداره كل تربيت بدني استان خراسان آغاز و در سال 85 به شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور واگذار شد. تركاشوند ضمن بازديد از اين پروژه متذكر شدند تا در صورت تامين اعتبار و رفع موانع موجود، پيست دوچرخه سواري مذكور تا دو ماه آينده افتتاح و به مرحله بهره برداري ورزشكاران اين شهر برسد.
وي همچنين در ادامه از استاديوم فوتبال ثامن الائمه (ع) مشهد بازديد نمود. مهمترين مساله مطرح شده در اين بازديد به درخواست داوري مديركل تربيت بدني استان خراسان رضوي مبني بر اجراي فاز دوم اين استاديوم در خصوص افزايش سكوهاي تماشاگران مربوط شد كه تركاشوند ضمن موافقت از مهندس عبدي معاون فني و مهندسي شركت خواست تا در اين خصوص پيگيري و اعلام نظر نمايند.
مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور در ادامه از سالن در حال احداث اين مجموعه با گنجايش 6 هزار نفر بازديد نمود. احداث اين سالن از سال 85 آغاز و تاكنون پيشرفت خوبي داشته است. پيش بيني مي شود در صورت تامين اعتبار مورد نياز ، اين پروژه تا سال 90 به پايان رسد.