قوانين و مقررات :

دوچرخه وسيله اي است ساده , سبك و انفرادي كه هم براي رفت و آمد سريعتر و هم بمنظور تفريح و سرگرمي و ورزش بكار مي رود . از همان سالهاي ابتداي اختراع دوچرخه , دوچرخه سوارهايي كه به تدريج در كار خود مهارت يافتند پي بردند كه به اين وسيله مي توانند به رقابت بپردازند و مسابقاتي براي آن برگزار كنند . اولين مسابقات دوچرخه سواري به صورت طبيعي و خودجوش بين دوچرخه سوارها برگزار مي شد و بيشتر بخاطر تفريح بود تا يك مسابقه واقعي و جدي . باشگاههاي دوچرخه سواري كه داير شد مسابقات هم شكل بهتري يافت .

نخستين مسابقه دوچرخه سواري در سال 1868 در محلي به نام هندون در انگلستان انجام شد . در سال 1878 اولين اتحاديه ملي دوچرخه سواران در انگلستان تاسيس شد و اين اتحاديه مقررات خاصي براي مسابقات دوچرخه سواري در جاده و پيست برقرار كرد .

پايه هاي فدراسيون بين المللي دوچرخه سواري در سال 1900 با تاسيس اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري ريخته شد . مركز اين اتحاديه شهر پاريس بود . در حال حاضر فدراسيون بين المللي دوچرخه سواري آماتور كه آن را به اختصار فياك مي نامند و از طرف كميته بين المللي المپيك به رسميت شناخته ميشود , به كار توسعه , هدايت و ايجاد مقررات جديد مي پردازد . فياك عضو اصلي اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري نيز هست . محل دفتر مركزي فياك شهر روم ايتاليا است .

مسابقات رسمي دوچرخه سواري :

در زبان انگليسي واژه BICYCLE  ( دوچرخه ) از دو بخش BI به معناي دو و CYCLE به معناي دايره است . گرچه هدف اصلي صدها ميليون دوچرخه سوار در سراسر جهان تفريح كردن , تامين تندرستي و نشاط جسمي وروحي يا رفت و آمد است اما دوچرخه سواري از ورزشهاي محبوب و رايج در همه كشورها است . ورزش دوچرخه سواري ورزشي سرعتي استقامتي است كه مسابقات آن در رشته هاي مختلف , در جاده و پيست برگزار مي شود .

الف : مسابقات جاده :

جاده هاي مخصوص مسابقات از نظر فني بايد به اندازه كافي عريض بوده و فاقد پيچهاي بسيار تند يا شيبهاي خطرناك است . مسابقاتي كه در جاده برگزار مي شود , عبارتند از :

1 – 150 تا 200 كيلومتر انفرادي ( تعقيبي )

2- 100 كيلومتر تايم تريل تيمي

3 – 180 كيلومتر تيمي

4 – دور امتيازي

5 – 70 كيلومتر زنان

تور دوچرخه سواري :

از رايج ترين و محبوبترين مسابقات دوچرخه سواري در جاده مسابقات تور است كه در چند مرحله انجام ميشود . ميانگين مسافت براي هر مرحله حدود 155 كيلومتر است . از تورهاي معروف دوچرخه سواري تور دوفرانس ( مسافت بيش از 3500 كيلومتر ) , تور دورسويس , تور لاوانيه در اروپاي غربي , تور لومباردي , بريتانيا و جيرود يتاليا ( دور ايتاليا ) مي توان نام برد .

در ايران نيز تور دور شمال و تور دور درياچه اروميه برگزار شده است .

ب : مسابقات پيست :

رشته اي از مسابقات دوچرخه سواري است كه در استاديوم هاي مخصوص برگزار ميشود . استاديوم هاي مخصوص را ولودروم ( veloderom ) مي گويند . پيست ولودروم سطحي است كه نسبت به سطح افق 33 درجه شيب دارد . ولودروم دوچرخه سواري در ايران در ورزشگاه بزرگ آزادي ( تهران )از نظر فني يكي از بهترينها در دنيا است .

در پيست اين رشته از مسابقات اجرا ميشود :

يك كيلومتر تايم تريل ( انفرادي )

200 كيلومتر سرعت ( انفرادي )

يك كيلومتر سرعت ( انفرادي )

4 كيلومتر تعقيبي ( انفرادي )

دور امتيازي ( انفرادي )

200 متر سرعت بانوان ( انفرادي )

4 كيلومتر تعقيبي ( تيمي )

ساختمان دوچرخه مسابقاتي :

وزن دوچرخه هاي مسابقاتي سبكتر و دسته ( فرمان ) آن پايينتر از زين است . اين نوع دوچرخه ها را كورسي مي نامند مخصوصاً به اين شكل خاص مي سازند كه دوچرخه سوار به حالت خميده قرار گيرد و فشار هواي مقابل به حداقل برسد . طوقه و تاير دوچرخه هاي مسابقاتي هم باريك است تا كمترين اصطكاك را با جاده و پيست داشته باشد و سرعت بيشتري بگيرد .

لباس دوچرخه سوارها :

شامل كلاه ايمني , بلوز , شلوار كوتاه , دستكش , جوراب و كفش مخصوص است .

داوران :

عبارتند از : داور دور شمار , داور زنگ , داوران پيچ ها و طول پيچ , داور خط پايان و وقت تگهدار .

 

خطاها :

هل دادن يا كشيدن دوچرخه سوار توسط ديگري به منظور بر هم زدن تعادل او , قرار گرفتن در باد دوچرخه ديگر تا مسافت 50 متر , توقف كوتاه مدت به ميل دوچرخه سوار و يا بمنظور تعويض با دوچرخه سوار ديگر , توقف ناگهاني و ايجاد حادثه , اعمال خشونت و رفتار ناشايست , ترك بدون دليل مسابقه , دريافت مواد غذايي در خارج از محوطه تعيين شده , توجه نكردن به علائم نصب شده , سد كردن راه دوچرخه سواران ديگر , گرفتن فرمان با يك دست هنگام عبور از خط پايان مسابقه . براي هر خطا جريمه هايي در نظر مي گيرند .

 

منبع: http://sportshealth.blogfa.com/post-97.aspx