همه ساله هم زمان با پايان امتحانات پايان سال تحصيلي و در آستانه تعطيلات فصل تابستان، استفاده از دوچرخه به ويژه از سوي دانش آموزان در معابر شهري به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد.

به گزارش خبرگزاري مهر، به اين مناسبت روابط عمومي معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران با انتشار اطلاعيه اي ضمن ارائه برخي توصيه هاي ايمني خطاب به دوچرخه سواران، ضرورت استفاده از كلاه ايمني استاندارد از سوي كليه دوچرخه سواران را مورد تاكيد قرار داد.

در اين اطلاعيه با اشاره به اين كه بسياري از دوچرخه سواران به ويژه كودكان و نوجوانان در صورت بروز حوادث احتمالي از ناحيه سر دچار آسيب ديدگي مي شوند، آمده است: استفاده از كلاه ايمني باعث كاهش 85 درصدي آسيب هاي وارده به سر دوچرخه سواران مي شود.

بر اين اساس اندازه بودن كلاه و قرار گرفتن كامل آن روي سر، پوشاندن پيشاني توسط كلاه، تنظيم و بستن سگك ها و بندهاي كناري در زير چانه، راحتي كلاه و شل و سفت نبودن آن و عدم حركت كلاه روي سر و عقب و جلو نرفتن آن، از جمله ويژگي هاي يك كلاه ايمني مناسب به شمار مي آيند.

در اطلاعيه مذكور علاوه بر ضرورت استفاده از كلاه ايمني، بر موارد ديگري از جمله بازديد كامل دوچرخه به ويژه ترمزها، تنظيم ارتفاع صندلي، توجه به اصل ديدن و ديده شدن، استفاده از لباس هاي انعكاس دهنده نور و كنترل دوچرخه با هر دو دست تاكيد شده است.

در اطلاعيه فوق عدم دوچرخه سواري در شب، انجام ندادن رفتارهاي غلط، حركت با سرعت متعادل و در امتداد يك خط، عدم حركت در خلاف جهت خودروها، استفاده از زنگ يا بوق، نصب چراغ سفيد در جلو و چراغ قرمز در عقب و رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي مورد تاكيد قرار گرفته است.

روابط عمومي معاونت ترافيك شهرداري تهران در پايان از دوچرخه سواري به عنوان يك تفريح پر تحرك و در عين حال يك ورزش مفرح نام برده و بر اين نكته كه دوچرخه يك اسباب بازي نيست، بلكه يك وسيله نقليه است كه هنگم خريد آن بايد به مسائل ايمني آن توجه داشت و هنگام استفاده از اين وسيله نيز بايد نكات ايمني را مورد توجه قرار داد، تاكيد كرده است.

منبع خبر: مهر