طرح بهسازي و اصلاح پياده روسازي خيابان وليعصر (عج) در جلسه علني شوراي شهر مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
طي هفته هاي گذشته اين طرح از موضوعات بحث برانگيز شوراي شهر بود به طوري که به دنبال اظهار نظر يکي از اعضاي شوراي شهر مبني بر صرف هزينه 100 ميليارد توماني براي اين پروژه ، مدير عمراني سازمان زيباسازي شهرداري در مصاحبه اي اعلام کرده بود که اين اظهار نظر ناشي از شوک انتخاباتي است.
اين واکنش مدير عامل سازمان زيباسازي هفته گذشته در جلسه علني شورا اعتراض و انتقاد رييس و تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران را پي داشت و شهردار تهران هم اين شيوه پاسخگويي مسوول شهرداري را نادرست دانست.
از سويي ديگر در برنامه شب سه شنبه 20:30 سيما گزارشي مبني بر نارضايتي مردم از روند بهسازي پياده روهاي خيابان وليعصر (عج) پخش شده بود.
اولين دستور دويست و هشتاد و هشتمين جلسه شورا که به صورت علني برگزار شد به بررسي همين طرح اختصاص يافت.
مهدي چمران رييس شوراي اسلامي شهر تهران، در ابتداي سوالاتي را در خصوص بهسازي خيابان وليعصر (عج) از ملاصالحي مدير عامل سازمان زيباسازي که براي پاسخگويي در جلسه شورا حاضر شده بود پرسيد.
تبديل خيابان وليعصر (عج) به يک کارگاه، بروز مشکل در تردد عابران،  طولاني شدن طرح و پايان نيافتن آن تا پايان آذر ماه و صرف هزينه هاي سنگين و بهسازي پياده روي خيابان وليعصر (عج) سوالات رييس شوراي اسلامي شهر تهران، بود.
وي همچنين مجددا اين گونه مباحث را بحث خانوادگي دانست و گفت: نبايد مسوولين شهرداري با طعنه و گزند صحبت کنند و اگر مجبور شديم به خاطر رسانه اي شدن اين موضوع از شورا حمايت مي کنيم.
ملاصالحي، مدير عامل سازمان زيباسازي شهر تهران که با دعوت شورا در جلسه حضور يافته بود به تقاضاي اعضاي شوراي شهر تهران مبني بر تبليغاتي نبودن کار سازمان زيباسازي اشاره کرد و گفت: به اعضاي شوراي شهر طبق خواست آنها قول داديم که سازمان تبليغاتي نباشيم و به وظايف اصلي پرداختيم.
وي با بيان اين که مشکل ترافيک تهران حل نمي شود مگر اين که از شيوه هايي همچون پياده روي براي کاهش اين معضل استفاده کنيم، تصريح کرد: بايد با بهسازي خيابانها و پياده روها از مردم بخواهيم که مسيرهاي کوتاه را پياده روي کرده و از وسيله نقليه استفاده نکنند.
وي افزود: در همين راستا پياده رو سازي خيابانهاي سپهسالار ، دارآباد، کوچه مروي به ترتيب 85 ، 97 و 95 درصد پيشرفت ، خيابان وليعصر (عج) در فاز اول 97 درصد و فاز دوم آن شامل همسطح سازي تقاطعات، مبلمان، 30 تا 35 درصد پيشرفت فيزيکي داشته اند که پيش بيني مي شود تا پايان بهمن ماه پياده روسازي خيابان وليعصر (عج) به پايان مي رسد.
به گفته ملاصالحي، پياده روسازي از سال 72 و 73 طراحي شده بود اما به واسطه طولاني بودن طرح به تعويق افتاده بود.
وي افزود: پس از 25 مناقصه و پيگيري فراوان ظرف 6 ماه، کار و در سه شيفت کاري اجراي طرح آغاز شد.
مدير عامل سازمان زيباسازي شهر تهران تصريح کرد: کليه نکات فني براي اجراي طرح پياده روسازي خيابان وليعصر (عج) لحاظ و حتي براي نابينايان مناسب سازي شده و براي هر 500 متر يک مشاور مستقر و نظارت کافي در اجرا انجام شده و حتي هر چند هفته يکبار بنده شخصا با برخي مسوولين از 6 صبح از ميدان راه آهن تا ونک براي بررسي اجراي اين طرح پياده روي کردم.
ملاصالحي ياد آور شد: همزمان با مناسب سازي پياده روي خيابان وليعصر (عج) اشکالات جدي مواجه شديم به طوري که بخشي از اين خيابان ريزش کرده بود و پس از بررسي ديديم 9 متر کف خيابان خالي شده و اگر اصلاح نمي شد، امکان فرو نشست وجود داشت.
به گفته وي همچنين زير برخي درختان خالي و ريشه هاي آنها از بين رفته بود که اين مسايل و مشکلات همزمان با اجراي طرح رفع شد و سعي کرديم صرفه جويي در هزينه کنيم و پول هدر ندهيم.
مدير عامل سازمان زيباسازي شهر تهران ، اظهار نظرش در خصوص شوک انتخاباتي را مغلطه کاري برخي رسانه ها دانست و افزود: با اين همه زحمات براي پياده روسازي خيابان وليعصر (عج) عنوان مي شود که 100 ميليارد تومان بابت اين طرح هزينه شده; در حالي که فقط 10 ميليارد تومان بيشتر نبوده و جزئيات آن کاملا مشخص است و اگر اعضاي شورا بخواهند همه آنها را جز» به جز» توضيح مي دهم.
وي در عين حال گفت: اگر اساعه ادبي شده بنده از اعضاي شوراي شهر عذرخواهي مي کنم.
ملاصالحي در خصوص پرسش رييس شوراي شهر مبني بر امکان جابجايي قطعات به کار رفته در پياده روي خيابان وليعصر (عج) براي حفاري ، گفت: قطعات بتوني به کار رفته به ابعاد 50 در 50 و به آساني قابل جابجايي است و سازنده اين قطعات بتوني هم کارخانه ميبد يزد بوده و 10 سال ضمانت کرده که در صورت بروز مشکل مرمت را انجام دهد.
واعظي آشتياني، خزانه دار شورا نيز با بيان اين که منکر زحمات سازمان زيباسازي در بهسازي پياده روي خيابان وليعصر (عج) نيستيم از برداشتن جدولهاي سالم اين خيابان انتقاد کرد و گفت: 70 تا 80 درصد جدولهاي اين خيابان سالم بودند اما برداشته شده اند که نيازي به اين کار نبود.
وي همچنين در سوالي پرسيد اگر کارخانه مدنظر به تعهدش در زمينه مرمت اشکالات احتمالي قطعات بتوني نصب شده عمل نکند، تکليف چيست؟
زياري، رييس کميسيون فني و عمراني شوراي اسلامي شهر تهران نيز گفت: 10 ميليارد تومان بودجه مصوب شهرداري نبوده و جز» هزينه هاي فاقد محسوب مي شود در حالي که بهتر بود اين طرح در کميسيونهاي تخصصي شورا بررسي و هزينه هاي آن در بودجه شهرداري لحاظ مي شد.
وي با اشاره به پخش گزارش مردمي از برنامه 20:30 گفت: مردم در اين برنامه معتقد بودند که بهتر بود اين هزينه صرف مرمت چاله هاي جنوب تهران مي شد و بنده نيز معتقدم که شهرداري در برنامه ها بايد اولويت بندي کند.
اين عضو شورا همچنين پرسيد: شهرداري در اجراي اين طرح چقدر از مغازه  داران خيابان وليعصر (عج) تحت عنوان مشارکت مردمي ، همکاري طلب کرده است و اولويت بنديها را چگونه لحاظ مي کند در حالي که 20 ميليارد و 10 ميليارد تومان تاکسيراني و ميني بوسراني را پرداخت نکرده است.
معتمدي آذر، عضو کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران نيز گفت: آيا خانواده اي که گرسنه است يک وعده غذاي خوب مي خورد يا بودجه را تقسيم مي کند تا يک هفته غذايش را تامين کند. به اين دليل اين مثال را زدم که بگوييم مشکلات عديده اي در پياده روها و کوچه هاي مناطق مختلف شهر وجود دارد و حتي آدم سالم دچار آسيب مي شود اما بدون توجه به اين نقاط، بهسازي خيابان وليعصر (عج) که قبلا به صورت تکه تکه توسط شهرداران مناطق مرمت شده انجام مي شود.
وي افزود: به علاوه اين که هنوز مناسب سازي معابر براي معلولين انجام نشده است.
ملاصالحي پاسخ داد: اگر در جايگاه کميته امداد امام خميني (ره) و يا معاونت عمراني بودم قطعا کارهاي ديگري انجام مي دادم اما در اين مسووليت فعلي قصد دارم مسووليتم را به نحو احسن انجام دهم.
وي افزود: از سويي ديگر پياده روهاي خيابان وليعصر (عج) مشکلات بسيار عديده اي داشت و حتي چاله هاي معابر، آدم سالم را ناقص مي کرد و مجبور مي شديم ديه بدهيم.
زريبافان، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران نيز از زحمات سازمان زيباسازي قدرداني کرد و گفت: فقط در بخش اصلاحات هندسي توجه بيشتري صورت گيرد.
شکيب، رييس کميته ايمني شورا نيز از مدير عامل سازمان زيباسازي شهر تهران ، خواست تا با فرهنگسازي مردم را به پياده روي سوق دهند و تقاضا کرد که معابر ساير خيابانهاي شهر نيز همچون خيابان شريعتي بهسازي شود.
وي گفت: بهتر بود که کميسيون تخصصي شورا و افراد متخصص در خصوص طرح خيابان وليعصر (عج) اظهار نظر مي کردند.
ملاصالحي نيز يادآور شد: اگر در کميسيونها مطرح نشده قصور بنده است اما اين اقدام به آن دليل صورت نگرفته که تصور مي کردم اين طرح قبلا مطالعه شده و نظرات اعمال شده است.

 

سايت منبع