کرانک نام یک پارکینگ دوچرخه است (پارکینگ بلندمدت دوچرخه
سازنده این پارکینگ در مورد اختراع خود این چنین گفت : دوچرخه ها را بصورت جکی در پارکینگ قرار می‌دهیم که در این نمونه پارک کردن ابتکار خوبی بکار رفته است، البته این پارکینگ دارای دستشویی، رختکن.این دوچرخه را باید روی یک چنگک قرار داد،از جمله خصوصیات آن امنیت آن است که هیچ کس توان سرقت آن را ندارد مثل شهرستان مینیاپولیس.

در حال حاضر استفاده کنندگان این اختراع در شهرهای مینیاپولیس و مینه سوتا می‌باشد و بدون انکار می‌توان گفت که بیشترمردم این شهر دوچرخه‌سوار هستند.
از این پارکینگها می‌توان در کنار قهوه‌خانه‌ها، رستوران‌هاو… استفاده نمود.

 

پارکینگ دوچرخه سواری

پارکینگ دوچرخه سواری

پارکینگ دوچرخه سواری

پارکینگ دوچرخه سواری

پارکینگ دوچرخه سواری

 

 

سايت منبع