تصادفات دوچرخه

دوچرخه سواران بیش از سایر وسایل نقلیه در معرض خطر هستند . این خطرات بدلیل عدم ثبات دوچرخه و سطح پوشش پائین آن است  که باعث می شود دوچرخه سوار آسیب پذیرتر از رانندگان وسایل نقلیه دیگر باشد.

از طرفی دوچرخه در مقایسه با وسایل نقلیه دیگر سختتر دیده می شود . همه این عوامل در شرایط نامناسب جاده ها احتمال تصادف را بیشتر کرده و تعداد تصادفات را به ازای واحد زمان سفر افزایش می دهد.

در سال 2006 تعداد 9 دوچرخه سوار کشته شده و 150 نفر دچار صدمات شدید و 683 نفر نیز دچار صدمات سطحی شدند . هزینه همه تصادفات دوچرخه سواران حدود 140 میلیون دلار بوده است .

براساس تحقیقات انجام شده ، در حدود 4/3 از آمار کشته شدگان عامل مرگ ضربه به سر بوده است .

استفاده از کلاه ایمنی خطر ضربه به سر را بیش از 88 درصد و ضربه به صورت را تا 65 درصد کاهش می دهد .

در سالهای 2002 تا 2006 بیش از 1300 دوچرخه سوار بدلیل تصادفات رخ داده نیاز به خدمات درمانی پیدا کرده اند.  بطور متوسط سالیانه حدود 270 دوچرخه سوار نیاز به خدمات درمانی داشته  و 10 نفر کشته شده اند.

بعلاوه 1750 دوچرخه سوار در سال 2006 در حوادثی بجز وسایل نقلیه موتوری نیاز به خدمات درمانی پیدا کرده اند.

تصادفات دوچرخه سواران در همه گروههای سنی اتفاق می افتد ولی گروه سنی 44-25 سال  بالاترین درصد تصادفات را دارند .

در گروه سنی 14-0 سال ، از هر 100000 نفر 9 نفر  در تصادف با وسایل نقلیه موتوری نیاز به خدمات درمانی داشته اند  و گروه سنی بیش از 65 سال ، با حداقل ریسک از هر 100000 نفر 3 نفر نیاز به خدمات درمانی پیاده کرده اند .

با محاسبه میزان ساعات سفر در گروههای سنی مختلف می توان گفت تردد دوچرخه سواران 29-15 سال با ریسک بیشتری همراه است .

حدود 79 درصد از دوچرخه سوارانی که در اثر تصادف نیاز به خدمات درمانی داشته اند مرد بوده اند و 73 درصد از دوچرخه سوارانی که کشته شده و یا دچار صدمات شدیدی شده اند نیز مرد بوده اند.

با در نظر گرفتن ساعت تصادفات می توان گفت کودکان وجوانان در ساعات 4 الی 6 عصر بیشتر در معرض خطر بودند ، نشان میدهد  با تاریک شدن هوا احتمال دیده نشدن دوچرخه نیز بیشتر می شود .

همچنین دوچرخه سواران – خصوصا جوانان در ساعات 8 الی 10 صبح بیشتر زخمی شده و صدمه دیده اند .

تقریبا از هر 10 گزارش تصادفات اعلام شده،  9 تصادف در جاده های خارج شهر رخ داده است. بیش از نیمی از همه تصادفات در جاده های اصلی خارج شهر اتفاق افتاده است .

بسیاری از تصادفات دوچرخه در حالتهای زیر اتفاق می افتند :

در حالت اول وسیله نقلیه و دوچرخه هر دو درحرکت مستقیم بوده اند.

در حالت دوم تقریبا در 75 درصد از موارد وسیله نقلیه در حال گردش  بوده و در 25 درصد تصادفات ، دوچرخه سوار در حال گردش بوده است.

در حالت سوم تقریبا در 85 درصد از این تصادفات وسیله نقلیه دیگر در هنگام عبور از تقاطع در حال گردش بوده و در 15 درصد موارد نیز در هنگام تصادف ، دوچرخه در حال عبور از تقاطع بوده است.

براساس این آمار دوچرخه سواران در 30 درصد از تصادفات با وسایل نقلیه موتوری که منجر به مرگ و یا صدمه آنان شده است  مقصر بوده اند.

سرعت حرکت وسایل نقلیه در تصادف با دوچرخه بسیار حائز اهمیت است . دوچرخه سواری که با وسیله نقلیه ای با سرعت 32 کیلومتر در ساعت تصادف می کند تا 95 درصد احتمال زنده ماندن خواهد داشت ، اما اگر سرعت آن 48 کیلومتر در ساعت باشد احتمال زنده ماندن او به 55 درصد خواهد رسید و چنانچه سرعت وسیله نقلیه 70 کیلومتر در ساعت باشد این احتمال به صفر میرسد.

منبع: www.ttic.ir