صوفی علی خانزاده’، که حدود 50سال است دوچرخه سواری می کند، در این مدت کمتر سوار خودرو شده است.

این پیرمرد که تمامی روستاهای اشنویه و شهرهای مجاور نظیر نقده، پیرانشهر و ارومیه را با دوچرخه طی کرده، استفاده از غذاهای طبیعی و هوای سالم را در کنار دوچرخه سواری از جمله عوامل سالم بودن خود عنوان کرد و گفت: دوچرخه سواری موجب شادابی و نشاط و تقویت جسمانی او می شود.کشاورزی و نجاری از دیگر فعالیت های این پیرمرد اشنویه ای است.