دانشمندان برای ایمن تر کردن دوچرخه سواران تلاشهای زیادی کردند ،مانند مسیر های مخصوص دوچرخه و …  اما با توجه به مفید بودن این اقدامات موتور سوارها اولین گزینه مورد توجه برای امنیت دوچرخه سواران هستند. از این رو مهندسان مکانیک یک راه حل برای این موضوع یافتند:چراغ های دوچرخه را مانند چراغ های ماشین پرنور کنند.

انزل وب

Kent Frankovich مهندس مکانیک قطاردر دانشگاه استنفرد و تگزاس،در حال دوچرخه سواری از مسیر کار به خانه خود بود که از فاصله ی زیاد چراغ جلو دوچرخه با زمین،و از اینکه چراغ ها نمیتواند راه دوچرخه سوار را روشن کنند و رانندگان را آگاه کنند متعجب شد.

در ماه اکتبر سال قبل او ایده چراغ های جاساز شده در چرخ دوچرخه به ذهنش رسید و شروع به ساختن چند نمونه اولیه کرد تا زمانی که چرخ هایی با رشته ای از LED ساخت،او به همراه دو تن از همکارش لقب Revolights را به این چرخ ها دادند و در حال حاضر به دنبال کسب اعتبار مالی برای توسعه این محصول هستند.

انزل وب

در حالی که چرخ های این دوچرخه در حال چرخش هستند LED یک حاله ای از نور تولید میکنند،چراغ های جلو برای روشن کردن مسیر دوچرخه سوار و چراغ های قرمز رنگ عقب برای آگاه ساختن رانندگان تعبیه شده است.

انزل وب

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

میتوانید ویدیو Revolights را از اینجا مشاهده کنید.

منبع: انزل وب