دوچرخه های بیست و هشت دهه 60 که خاطرات بسیاری از ما با آن گره خورده همچنان در کوچه پس کوچه ها و بازارهای اصفهان زیر پای شهروندان اصفهانی رکاب می خورد.

منبع: خبرگزاری مهر