برگزاري موجشهرداري اصفهان در نظر دارد تا پايان سال جاري ايستگاه‏هاي دوچرخه را در سطح مناطق 14 گانه به 70 ايستگاه افزايش دهد.

اين روزها دوچرخه‌سواري به عنوان يكي از شبكه‌هاي حمل و نقل پاك در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا شناخته مي‌شود و دولت‏ها سعي مي‌كنند براي كاهش هزينه‌هايي از جمله سوخت، تاسيس زير ساخت‌هاي بزرگراهي، كاهش هزينه‌هاي تصادفات، آلودگي‌هاي زيست محيطي، و … از اين سيستم پاك كه فوايد بي‌شماري دارد بهره‌ بگيرند. در اين راستا شهرداري اصفهان در نظردارد تا پايان سال جاري ايستگاه‏هاي دوچرخه را د ر سطح مناطق 14 گانه به 70 ايستگاه افزايش دهد.
همچنين حوزه حمل و نقل و ترافيک به عنوان مجري اين طرح، از مرداد ماه سال گذشته به صورت آزمايشي در نقاط پرتردد شهر استفاده از دوچرخه را آغاز كرد كه بر اساس آن، بيش از 50 كيلومتر مسير ويژه دوچرخه پيش بيني شد و سه هزار و 500 دوچرخه در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت.
هم‌اكنون بيشتر مناطق داراي مسيرهاي دوچرخه سواري هستند و بر اساس مصوبه شوراي شهر اصفهان، تمام مناطق بايد به سيستم دوچرخه همگاني مجهز شوند. اين در حالي است که شهردار اصفهان تاكيد ويژه‌اي بر گسترش هر چه سريع‌تر ايستگاه‏هاي دوچرخه دارد.
شهر اصفهان اولين شهري مي‏باشد که افتخار اجراي طرح دوچرخه سواري در سراسر کشور را به خود اختصاص داده است، به طوري که مقامات شهري با تامين بودجه توسعه دوچرخه سواري، اميدوار به همكاري واستقبال شهروندان هستند و در اين زمينه، گام‏هاي نويني برداشته‏اند و حتي شهرهاي ديگر از جمله پايتخت از اين طرح الگوبرداري کرده‏اند.
مسئولان شهر اصفهان در اين باره تاکيد دارند که اجراي برنامه توسعه دوچرخه سواري نياز به همكاري مردم دارد.
رييس کميسيون حمل و نقل ومحيط زيست شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت: در حال حاضر، فقط 5 درصد دوچرخه سهم حمل ونقل را دارد. اين در حالي است که مي‏بايست اين ميزان به 25 درصد با فرهنگ سازي و تشويق مردم افزايش يابد.
ابوالفضل قرباني افزود: هنوز استفاده از دوچرخه در شهر فرهنگ سازي نشده و شهرداري اصفهان در تلاش است با بسترسازي مناسب، امکان استفاده شهروندان از دوچرخه را در سفرهاي روزانه فراهم سازد و فرهنگ سازي لازم براي استفاده از اين وسيله را انجام دهد.
وي کاهش تراکم ترافيک، کاهش مشکلات پارکينگ، کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودي هوا را از مزاياي دوچرخه سواري برشمرد و ادامه داد: بر اساس آمار جهاني، اگر تنها 16 درصد سفرهاي درون شهري در 6 ساعت پيك ترافيك توسط دوچرخه‌ها انجام شود، ساليانه 4 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي مي‌شود.
رييس کميسيون حمل و نقل و محيط زيست شورا تاکيد کرد: هزينه‌هاي مصرف سوخت، احداث پاركينگ، زير ساخت‌ها، هزينه‌هاي پاركبان، آلودگي‌هاي زيست محيطي و … از جمله هزينه‌هايي است كه به شهر تحميل مي‌شوند كه با گسترش دوچرخه سواري، تا حدود زيادي كاهش پيدا كنند.
وي اضافه کرد: علاوه بر كاهش اين هزينه‌ها، استفاده از دوچرخه موجب ايجاد تحرك و نشاط و در نتيجه سلامت براي شهروندان مي‌شود.
به گفته قرباني، دوچرخه سواري در اصفهان بهترين راه زنده كردن زمان‌هاي مرده است و در صورت فراهم بودن شرايط و امكانات مي‌توان از اين وسيله پاك بيش از پيش در سفرهاي روزانه درون شهري استفاده كرد.

تكميل شبكه همگاني دوچرخه سواري به زودي
راه اندازي 13 ايستگاه دوچرخه تاکنون و 70 ايستگاه تا پايان سال جاري به معناي ايجاد 6 ايستگاه دوچرخه سواري در هر منطقه و حاکي از عزم جدي مديران شهري اصفهان براي احياي فرهنگ دوچرخه سواري و کاهش ترافيک است.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان با حمايت پياده سازي اين برنامه معتقد است با تلاش بيشتر بر روي توسعه سيستم حمل و نقل شهري و كاهش توليد گازهاي گلخانه‏اي، مي‏توان شهر را به محل مناسبي براي زندگي تبديل كرد.
مصطفي نوريان با اشاره به اين که طرح اوليه آزمايشي ايستگاه‏هاي دوچرخه در ميدان‏هاي امام حسين و انقلاب بسيار موفقيت آميز بوده است، اظهار داشت: آمارها حاکي است در دهه ۶۰ بالغ بر 15.4 درصد از سفرها در سطح شهر با دوچرخه انجام مي‏شد كه در سال 79 به 8 درصد تقليل يافته است.
وضعيت توپوگرافي مناسب شهر اصفهان، آب و هواي معتدل و ساختار فرهنگي شهروندان از عوامل موثر گسترش استفاده از دوچرخه در دهه‏هاي گذشته بوده است. با توسعه شهر، افزايش ميزان خودروها و تعبيه نشدن مسيرهاي مناسب براي دوچرخه سواري در خيابان‏ها، کم کم اين فرهنگ رو به زوال رفت.
مصطفي نوريان، رشد سريع وسايل نقليه موتوري در کشور و کاهش ايمني و امنيت لازم براي دوچرخه سواران را از يک سو و بي توجهي و عدم اهميت طراحان فضاهاي شهري و مديريت شهرداري‏ها در گذشته را موجب کاهش استقبال از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه مي‏داند.

4 هزار ميليارد تومان صرفه جويي مي‏شود
اگر تنها 16 درصد سفرهاي درون شهري در 6 ساعت پيك ترافيك توسط دوچرخه‌ها انجام شود، ساليانه 4 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي مي‌شود.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان توضيح داد: هزينه‌هاي مصرف سوخت، احداث پاركينگ، زير ساخت‌ها، هزينه‌هاي پاركبان، آلودگي‌هاي زيست محيطي و … از جمله هزينه‌هايي است كه به شهر تحميل مي‌شوند كه با گسترش دوچرخه سواري تا حدود زيادي كاهش پيدا كنند.
وي اضافه کرد: علاوه بر كاهش اين هزينه‌ها، استفاده از دوچرخه موجب ايجاد تحرك و نشاط و در نتيجه سلامت براي شهروندان مي‌شود.

كارت هوشمند بدهيد، دوچرخه بگيريد
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان از اجراي فاز دوم اين طرح در آينده نزديک خبر داد و اعلام کرد: تمام ايستگاه‏هاي دوچرخه مکانيزه خواهد شد و شهروندان با خريد کارت هوشمند حمل و نقل با قابليت چند منظوره مي‏توانند از دوچرخه استفاده کنند و ديگر نيازي به تحويل کارت ملي نخواهد بود.
وي افزود: شهروندان براي گرفتن دوچرخه، كارت حمل و نقل خود را به مسئول ايستگاه ارائه مي‌دهند تا اطلاعات آنها براي تحويل دوچرخه ثبت شود و زماني كه دوچرخه را به ايستگاه بعدي تحويل دهند، نام آنها از روي آن دوچرخه حذف مي‌شود.

هزينه استفاده از خودرو، 140 برابر دوچرخه است
بر اساس مطالعات صورت گرفته، هزينه استفاده ازخودرو 140 برابر دوچرخه است. همچنين از لحاط مصرف انرژي و آلايندگي، نسبت دوچرخه به خودرو يک شانزدهم و يک بيستم مي‏باشد، ضمن آن که ريسک تصادفات با خودرو 60 برابر بيشتر از دوچرخه است.
مدير مطالعات و برنامه ريزي معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفها در اين باره گفت: با توجه به شرايط اقليمي شهر اصفهان، 10 ماه از سال شرايط استفاده از دوچرخه وجود دارد. لذا اين معاونت با رويکرد حمل و نقل و ترافيکي و برنامه ريزي در نظردارد تسهيلات مناسب، ايستگاه‏ها و مسيرهاي دوچرخه را تعبيه نمايد.
مهندس قدرت افتخاري با تاکيد بر سهم دوچرخه در حمل و نقل از 8 به 16 درصد افزود: اگر اين مهم تحقق يابد، به نقطه ايده آل در اين زمينه دست يافته‏ايم.
وي بيشتر اقشار استفاده از دوچرخه جوان دانست و اعلام کرد: با توجه به اين که 70 درصد از تردد کنندگان درسطح شهر آقايان و بيشتر جوان‏ها هستند، مقرر شده در محدوده درون شهر مسيرهاي دوچرخه احداث شود. اين درحالي است که در حال حاضر موانع متعددي در مسيرهاي دوچرخه سواران وجود دارد و اميد است با برنامه ريزي اين موانع برطرف گردد.
به هر حال به نظر مي‌رسد 20 كيلومتر مسير دوچرخه‌اي كه در اصفهان احداث شده، آنقدر بازخورد مثبت داشته است كه مسئولان سعي در گسترش آن نه تنها در اصفهان بلكه در سراسر كشور دارند.
اين روزها كه سياهي و دود تنفس‌ها را به شماره انداخته است و استفاده از اين وسيله پاك مي‌تواند روزنه‌اي براي فرار از وضع موجود باشد.

 

سايت منبع