لیست کارگاه های آموزشی اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری به شرح ذیل می باشد.

ردیف

موضوع

ارائه دهنده

1

ایمنی در دوچرخه‌سواری

مهندس فرداد سرکشیکی

2

–  آشنایی با نرم افزار تحلیل تصادفات عابرین پیاده و دوچرخه (PBCAT)

مهندس مهرنوش زاهدی

3

طراحی شهری با رویکرد تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی(TOD)

مهندس شاهرخ ظهرابزاده

4

مروری بر ویژگی‌های دوچرخه شهری و استاندارد‌های مناسب در ایران

مهندس کیوان بیچرانلو

5

آشنایی با مراحل چهارگانه آموزش دوچرخه‌سواری شهری

آقای مرتضی عباسی

6

شهر اکولوژیک و آینده‌ای بهتر برای نسل‌های آینده (Eco City)

دکتر شادی عزیزی

7

دوچرخه و جايگاه آن در حمل و نقل عمومي

مهندس قدرت افتخاری

8

سیستم متمرکز مدیریت ناوگان دوچرخه شهری

مهندس علی منافی