ادغام دو سیستم حمل و نقل، پتانسیل های هر دو نوع را افزایش میدهد و مزایایی دارد که هر کدام از آنها به

تنهایی ندارند:

Bike-on-transit services   به دوچرخه سواران این امکان را می دهد تا مسافت های طولانی تری را  طی کنند.

Bike-on-transit services   ، قابلیت های دوچرخه سواری را افزایش میدهد.

Bike-on-transit services   (مسیر های دوچرخه سواری on-road  ، پارکینگ دوچرخه، trails ) سفرها را برای

افرادی که جهت رسیدن به ایستگاههای قطار و اتوبوس باید مسیری طولانی را طی کنند ، آسان ساخته است.

یکی از بهترین روش های حمل دوچرخه به وسیله ی اتوبوس ، rack mount  هایی است که به همین منظور در

قسمت جلوی اتوبوس نصب می کنند:

Front-mounted racks:


برخی شرکت های حمل و نقل به دوچرخه سواران این امکان را می دهند که دوچرخه های خود را  داخل اتوبوس و مترو و قطار بیاورند:

تصویر دوچرخه بر روی درهای برخی از واگن های قطار در دانمارک ، نشان میدهد که ورود دوچرخه به این واگن ها مجاز می باشد:

منبع: www.ttic.ir