بيش از ۷۰ درصد از كودكان و نوجوانان سنين ۵ تا ۱۴ سال، از دوچرخه استفاده مي كنند. در ميان اين گروه سني، استفاده از اسكيت هاي تخته اي و كفش هاي چرخ دار اسكيت (اين لاين) نيز بسيار معمول شده است. با وجود مفرح بودن اين گونه تفريحات، استفاده نامناسب از لوازم محافظتي و ايمني مي تواند بسيار مخاطره آميز باشد. براساس آمار سازمان ملي عمليات ايمني كودكان در آمريكا، صدمه هاي مربوط به دوچرخه سواري، پس از صدمه ها و تصادف هاي ناشي از موتورسواري بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است و در اين ميان، متأسفانه صدمه هاي سر و گردن عامل اصلي مرگ و مير و يا معلوليت هاي جسماني در تصادف هاي دوچرخه است.
استفاده از كلاه هاي ايمني مي تواند خطر مرگ يا صدمه هاي جسماني را تا حدود زيادي كاهش دهد. ولي متأسفانه با وجود توصيه هاي ايمني درباره استفاده از كلاه، كمتر از ۲۵ درصد از كودكان به هنگام دوچرخه سواري از آن استفاده مي كنند. به كودكان خود بياموزيد كه مراعات نكات ايمني هنگام دوچرخه سواري و استفاده از اسكيت مي تواند مانع از بروز صدمه هاي مختلف جاني شود.
* اهميت كلاه ايمني
استفاده از كلاه ايمني مي تواند ۸۵ درصد از صدمه هاي ناشي از سر را كاهش دهد. به هنگام خريد كلاه ايمني اين نكات را رعايت كنيد.
* كلاه ايمني حتماً بايد استاندارد باشد و طوري روي سر قرار بگيرد كه فرد احساس راحتي كند و به هنگام حركت، به جلو و عقب و طرفين تاب نخورد.
* كلاه ايمني بايد بند چانه اي و يك قلاب يا سگك داشته باشد تا به طور ثابت روي سر قرار گيرد.
* پوشش كلاه بايد از جنس سخت و لايه داخل آن از جنس نم گير باشد. ضخامت آن بايد حداقل نيم اينچ باشد و لبه جلويي آن بايد حداقل ۲ انگشت با بالاي ابرو فاصله داشته باشد.
* بايد ميان بند چانه اي و چانه يك انگشت فاصله باشد و وقتي دهان خود را باز مي كنيد بند چانه اي نبايد مشكلي براي شما به وجود آورد.
برخي از كلاه هاي ايمني چندمنظوره هستند يعني مي توان از آنها در پرداختن به دوچرخه سواري و اسكيت، استفاده كرد.
* نكات مهم براي جلوگيري از آسيب هاي دوچرخه سواري
* دوچرخه اي را انتخاب كنيد كه با جثه شما متناسب باشد. هرگز نمي توانيد دوچرخه اي را كه فوق العاده بزرگ است، كنترل كنيد. دوچرخه اي مناسب شماست كه هنگامي كه روي صندلي آن نشسته ايد بتوانيد كف پاها را روي زمين قرار بدهيد.
* كودكان بايد دوچرخه را با چرخ هاي آموزشي برانند.
* به كودكان نحوه صحيح «ترمز كردن» با دوچرخه را بياموزيد.
* نشانه ها و علائم مهم راهنمايي را به درستي به كودكان آموزش دهيد و مطمئن شويد كودكان، قبل از راندن دوچرخه در خيابان، علائم را به خوبي ياد گرفته اند.
* سعي كنيد در خيابان در يك خط مستقيم دوچرخه برانيد. هميشه نزديك به جدول خيابان يا پياده رو برانيد.
* نسبت به راه هاي ورودي اتومبيل، هوشيار باشيد.
* بهتر است كودكان هنگام غروب آفتاب يا در تاريكي شب از دوچرخه استفاده نكنند. در واقع بيشترين تصادف ها و مرگ و ميرها در اين اوقات به وقوع مي پيوندد.
* به كودكان خود هشدار دهيد در صورت استفاده از دوچرخه به هنگام شب، لامپ دوچرخه خود را روشن كنند يا از پوشش هاي با رنگ مناسب (بازتابنده) و روشن استفاده كنند.
* دوچرخه بايد شيپور يا بوق داشته باشد، مطمئن شويد دوچرخه شما، بازتابنده ايمني دارد. اين بازتابنده ها بايد در جلو، عقب و پره هاي چرخ نصب شود.
* كفش هاي چرخ دار اسكيت (اين لاين)
كفش هاي چرخ دار اسكيت ورزش مفرح و نشاط انگيز ديگري است كه بسياري از كودكان و نوجوانان را به خود مشغول ساخته است. بديهي است كه استفاده از لوازم ايمني و رعايت نكات ايمني تا حدود زيادي از بروز سوانح و صدمه هاي جسماني جلوگيري مي كند، با اين حال حتي افراد حرفه اي نيز دچار حادثه مي شوند. رعايت اين پيشنهاد به كاهش صدمه هاي جسماني كمك مي كند.
* به هنگام استفاده از اين كفش ها از ديگر وسايل ايمني آن مانند پرهاي زانو، آرنج، كلاه ايمني و گارد مچ دست نيز استفاده كنيد.
* كفش هايي را بخريد كه علاوه بر استحكام و ماندگاري زياد، محافظ قوزك پا نيز داشته باشد.
* قبل از آن كه به اسكيت بازي بپردازيد، با اجراي حركات نرم و سبك با كفش هاي اسكيت به مدت ۵ دقيقه، ماهيچه هاي بدن بويژه پاها را گرم كنيد.
* براي حفظ تعادل بدن خود، زانوان را تا حدودي خم كنيد.
* توقف يا «stopping» را به خوبي تمرين و سعي كنيد تا بر اين مهارت مسلط شويد.
* هميشه از سمت راست پياده روها و معابر عبور كنيد.
* دقت كنيد خيابان هايي كه تراكم اتومبيل در آنها زياد است، مكان مناسبي براي پرداختن به اسكيت نيست. حتي پياده روهايي كه در آن رفت وآمد زياد است نمي تواند جايگاه خوبي براي اسكيت بازي باشد.
* كفش هاي اسكيت را متناسب با توانمندي هاي كودك خود انتخاب كنيد. اگر كودك شما مبتدي است كفش هاي اسكيت با ۳ يا ۴ چرخ مناسب است.
* كفش هاي ۵ چرخ براي اسكيت سوارهاي حرفه اي و در مسافت هاي طولاني مناسب است.
* به هنگام پرداختن به بازي اسكيت، از صاف و مسطح بودن معابر وخيابان ها اطمينان حاصل كنيد. بهترين مكان، معابري است كه بدون شيب است. هميشه سطح پياده رو را از نظر داشتن گودال و چاله كه موجب سقوط مي شوند، بررسي كنيد.
* كفش هاي اسكيت خود را قبل از استفاده از نظر صحت و استحكام چرخ ها و بندهاي محافظتي آن بررسي كنيد.
* كودكان هرگز نبايد در خيابان يا روي سرعت گيرهاي اتومبيل (ناهمواري هاي ايمني) از اسكيت استفاده كنند.
* مبتديان مي توانند براي شروع و يادگيري از پيست هايي كه سطح صاف دارند، استفاده كنند تا بتوانند سرعت خود را به خوبي كنترل و بر ديگر مهارت ها تسلط پيدا كنند.
* به كودكان خود بياموزيد به منظور سرعت بخشيدن به حركت با اسكيت ، هرگز به خودرو يا هرگونه وسيله نقليه در حال حركت، آويزان نشوند. بسياري جان خود را از اين طريق از دست داده اند.
* در انتخاب مربي مناسب و مجرب براي آموزش اوليه اسكيت، دقت كنيد.
* اگر كودك شما حين پرداختن به اسكيت دچار آسيب ديدگي شد حتماً به پزشك مراجعه و درمان را كامل كنيد.
* تخته اسكيت
اين روزها، تخته اسكيت نيز از جذاب ترين فعاليت هاي تفريحي كودكان و نوجوان به شمار مي رود.
حتي كساني كه در اين رشته مفرح به صورت حرفه اي عمل مي كنند از سقوط و افتادن بي نصيب نيستند. بنابراين ياد بگيريد چگونه مي توانيد به هنگام سقوط از بروز صدمات جدي جلوگيري كنيد. به هنگام استفاده از تخته اسكيت اين نكات را فراموش نكنيد:
* وقتي تعادل خود را از دست مي دهيد، روي تخته اسكيت خم شويد، به اين ترتيب ارتفاع سقوط شما كمتر مي شود.
* هميشه از كلاه ايمني، پدهاي زانو و آرنج استفاده كنيد.
* قبل از استفاده، چرخ هاي اسكيت را به دقت بررسي كنيد.