تاکسیهای دوچرخه ای در شهرهای مختلف آمریکا از جمله واشنگتن برای جلوگیری از ترافیک و کمک به حفظ محیط زیست رواج پیدا کرده است.

به گزارش واحد مرکزی خبربه نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، بیشتر گردشگران در واشنگتن از این دوچرخه های تاکسی برای تردد در شهر و بازدید از کاخ سفید و کنگره آمریکا استفاده می کنند.

درآمد صاحبان این دوچرخه های تاکسی که بیشتر آنان به صورت پاره وقت کار می کنند بین هزار و پانصد تا دو هزار دلار در ماه است.

www.boultan.com