فرمانده انتظامی استان فارس بر لزوم مشاركت مردم در تولید امنیت تاكید كرد و گفت: تولید امنیت در جامعه نیازمند مشاركت مردمی است.
سرتیپ سیروس سجادیان در مراسم راه اندازی پلیس دوچرخه سوار در شیراز اظهار داشت: برای برقراری امنیت و آسایش شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی در اماكن تاریخی، گشت های نیروی انتظامی در قالب پلیس دوچرخه سوار فعال شده اند زیرا تردد گشت های خودرویی پلیس به لحاظ وضعیت خاص معابر و بافت تاریخی شیراز امكان پذیر نیست.
وی افزود: امنیت از جمله نیازهای یك جامعه است كه اگر وجود نداشته باشد سایر حوزه ها همچون سیاسی، اقتصادی، گردشگری و فرهنگی نمی توانند به خوبی ماموریت های خود را انجام دهند.
وی گفت: برقراری امنیت نیازمند مشاركت و افزایش تعاملات و همكاری سایر نهادها و سازمان هاست.
وی با تاكید بر اینكه پاسداری از امنیت وظیفه نیروی انتظامی است اظهار داشت: باتوجه به اینكه یك دهم از افرادی كه در اماكن و محدوده تاریخی- گردشگری شیراز تردد می كنند گردشگران خارجی و داخلی هستند، از این رو تامین امنیت در این نقاط در اولویت قرار دارد زیرا آوازه شیراز به عنوان مهد فرهنگ تمدن جهانی است.

 

خبرگزاری فارس