Capital Bikeshare یک سیستم  اشتراک دوچرخه در واشنگتن است . بطوریکه در نوامبر 2010 این سرویس سالیانه 4700 عضو داشت. این سیستم انتظار دارد که بزرگترین سرویس دوچرخه مشترک در آمریکا باشد با 1100 دوچرخه و 110 ایستگاه  . ایستگاه های اجاره ای کاملا اتوماتیک و با اتصال بی سیم هستند. افراد عضو این سیستم قادر به استفاده از کارت های ارتباطی جهت شارژ اجاره در ایستگاه خواهند بود . سیستم های صورتحساب با درج بارکد کارت عضویت در ایستگاه اجاره ای فعال میشوند ودرج دیگری هم به هنگام برگشت دوچرخه در هر مکان اجاره ای صورت میگیرد .اطلاعات به شعبه مرکزی این سیستم از طریق شبکه ارتباطی بی سیم منتقل میشود . هر ایستگاه هر روز با 10 دوچرخه و 5  فضای خالی کار خود را شروع خواهد کرد .  اعضای این سیستم از طریق وب سایت می توانند تعداد دوچرخه های در دسترس را در هر لحظه معین چک کنند .

Capital BikeShare

منبع : http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_Bikeshare