1- Vélib (دوچرخه سواری رایگان و یا آزادی دوچرخه) برنامه های کرایه دوچرخه سواری عمومی در پاریس ، فرانسه است. ده هزار دوچرخه با 750 ایستگاه خودکار اجاره با پانزده یا بیشتر دوچرخه و300 متر فاصله معرفی شدند. این تعداد از آن زمان  به20،000 دوچرخه و 1450ایستگاه رشد پیدا کرده، ‘  Vélib بزرگترین سیستم از نوع خود در جهان است.

محل قرار گرفتن خانه های دوچرخه در شهر پاریس

2- Bicing سیستم دوچرخه شهر استکهلم. هدف این است که با پوشش روزانه مسیرهای کوچک و متوسط در درون شهر آب و هوای تقریبا بدون آلودگی ، سر و صدا، ترافیک به اصلاح شدن شهری با خیابان های غیرآلاینده ووسایل نقلیه بینجامد.

3- BIXI دوچرخه های عمومی در مونترال و کبک کانادا راه اندازی شده است.

سیستم دارای3،000 دوچرخه و 300 ایستگاه واقع در اطراف هسته مرکزی مونترال است. فاز 2 ، افزایش سیستم واقعی به 5،000 دوچرخه و 400 ایستگاه ، این تابستان راه اندازی خواهد شد.

4- Villo دوچرخه های عمومی که در بروکسل ، بلژیک راه اندازی شده است.  سیستم دارای2500 دوچرخه و 180ایستگاه با فاصله 450 متر از یکدیگر است. دوچرخه ها دارای زین با ارتفاع قابل تنظیم، دنده 7 سرعته ، سبد جلو ، چراغ جلو و عقب ، ترمزهای جلو و عقب دیسک ، لاستیک مقاوم در برابر پنچر شدن Schwalbe  قفل یکپارچه و وزن 22 کیلو میباشد.

محل قرار گرفتن خانه های دوچرخه در شهر لندن

محل قرار گرفتن خانه های دوچرخه در شهر بارسلون

مشکلات در سیستم های  خارجی

1- Vélib’  در سال اول استفاده سه نفر کشته در تصادفات دوچرخه .حداقل 3،000 دوچرخه در سال اول بهره برداری به سرقت برده شده است.

2- سیستم Bixi  کمتر از دو ماه پس از معرفی آن ، با مشکلات قابل توجهی مواجه شد بطوری که  یکی از هر پنج دوچرخه آسیب دیده و 15 ٪ از  racks دوچرخه معیوب هستند.

مشترکات طرحهای اجرا شده در دنیا

در تمامی طرح های اجرا شده در دنیا  شرایط زیر لحاظ گردیده است :

1- فواصل ایستگاه های دوچرخه بین 300 تا 450 متر متغیر می باشد.

2- در هر کشور دوچرخه بنا بر فرهنگ استفاده کنندگان طراحی و تولید گردیده است.

3- در تمامی کشورها استفاده از دوچرخه برای نیم ساعت  اول رایگان بوده و بعد از آن هزینه دریافت میگردد.

شهرداری منطقه 8

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران