برلین بزرگترین شهر کشور آلمان ودومین شهر پرجمعیت اتحادیه اروپاست . در برلین کمتر از نصف ساکنین صاحب ماشینند .اما دوچرخه سواری روزانه یک مطلق عمومی میباشد . دوچرخه سواران به 390 مایل (624 کیلومتر) مسیر دوچرخه دسترسی دارند . حدود 500000 هزار دوچرخه سوار روزانه که 13 درصد از کل ترافیک را شامل میشود .

منبع : http://www.virgin-vacations.com