دوچرخه ای عجیب !

در تصاویر زیر دوچرخه ای عجیب مشاهده می گردد !

در نگاه اول، این گونه تصور می گردد که دوچرخه فاقد اتصال بین دسته فرمان و چرخ جلو می باشد. در حالیکه با نگاهی دقیقتر مشخص می گردد که اتصال بین دسته فرمان و چرخ جلو توسط مکانیزیمی که در کنار دوچرخه تعبیه شده است فراهم گردیده است. این دوچرخه Forkless Cruiser نام دارد و طراح آن این طرح را به عنوان پایان نامه دانشجویی در یکی از دانشگاه های فنلاند ارائه نموده است.

منبع: www.ttic.ir