لاستیک نوآورانه بدون هوا با دوام، سبک.
طراحی شده توسط Brian Russell ، مخترع انرژی بازگشت چرخ.
لاستیک در طول میله فیبر کربن قابل تنظیم است .
مزایای لاستیک بدون هوا : عدم سوراخ شدن ، خرابی لاستیک و یا اثر تورم است. صرف زمان کمتر در تعمیر دوچرخه.