نام این سیستم به زبان فرانسه Velov است .امکان کرایه دوچرخه در هفت روزه هفته و 24 ساعته برای افراد 14 سال به بالا وجود دارد. تنها به یک کارت دسترسی نیاز است.

مراحل کرایه دوچرخه به شرح زیر است :

افراد به سادگی کارت خود را مقابل کارت خوان نگه میدارند و پس از شناسایی شماره کارت خود را وارد میکنند.

سپس گزینه ی “انتخاب دوچرخه” را انتخاب میکنند.

سپس افراد از میان دوچرخه های موجود که در صفحه نشان داده شده یکی را انتخاب میکنند. پس از چند ثانیه دستگاه اجازه برداشتن دوچرخه را صادر میکند.

فرد برای برداشتن دوچرخه 45 ثانیه فرصت دارد. فرد با فشار زیاد بر روی ترمزها و یا زدن کلیدی که برای این منظور تعبیه شده دوچرخه را آزاد میکند.

مراحل بازگرداندن دوچرخه نیز همانند گرفتن آن بسیار ساده است.

پس از استفاده از دوچرخه ، فرد به سادگی دوچرخه را به نزدیکترین ایستگاه برده و دوچرخه را در یکی از محل های خالی قرار میدهد ، اگر دوچرخه درست قفل شده باشد صدای بیپ شنیده میشود و چراغ ها یکبار روشن و خاموش میشوند.

برای دریافت رسید مجدداً کارت را مقابل کارت خوان قرار میدهند و دستورالعمل آن را اجرا میکنند.

برای ایمنی بیشتر و رفاه استفاده کنندگان قفل و دزدگیر های مخصوصی تهیه شده که افراد درصورت نیاز بتوانند دوچرخه ها در مکان های دیگر هم بگذارند.

این سیستم هم اکنون 340 ایستگاه و 4000 دوچرخه در سطح شهر لیون دارد.

نرخ های استفاده از دوچرخه :

نیم ساعت اول رایگان و پس از آن برحسب نوع کارتی که افراد دارند کرایه محاسبه خواهد شد :

4 نوع کارت برای افراد به شرح زیر وجود دارد:

نوع اول : بلیط کوتاه مدت – یک روزه

برای این نوع کارت ، نیم ساعت اول رایگان ، از 30 دقیقه تا 90 دقیقه 1 یورو و پس از آن برای هر 1 ساعت 2 یورو، هزینه ثبت نام نیز 1 یورو است . این هزینه ها به محض به پایان رسیدن اعتبار کارت از حساب بانکی فرد کم خواهدشد.

نوع دوم : بلیط کوتاه مدت – 7 روزه

برای این نوع کارت ، نیم ساعت اول رایگان ، از 30 دقیقه تا 90 دقیقه 1 یورو و پس از آن برای هر 1 ساعت 2 یورو، هزینه ثبت نام نیز 3 یورو است . این هزینه ها به محض به پایان رسیدن اعتبار کارت از حساب بانکی فرد کم خواهدشد.

نوع سوم : کارت بلند مدت

در این نوع کارت هم 30 دقیقه اول رایگان است. از 30 تا 60 دقیقه 0.75 یورو ،و پس از آن هر 1 ساعت و نیم 1.50 یورو ، هزینه ثبت نام نیز 15 یورو است.

نوع چهارم :کارت Tecely

این کارت ، کارت استفاده از حمل و نقل عمومی در شهر لیون است ،افرادی که این کارت را دارند میتوانند از سیستم دوچرخه اشتراکی هم استفاده کنند،

یک ساعت اول رایگان ، 1ساعت و نیم اول پس از آن 0.75 یورو و پس از آن به ازای هر یک ساعت و نیم 1.50 یورو، هزینه ثبت نام 15 یورو است .

منبع: www.ttic.ir