يك طراح استراليايي دوچرخه اي ساخته است كه به اشكال گوناگون تغيير حالت داده و حتي قابل حمل همچون يك ساك دستي است.

اين دوچرخه استثنايي كه در نمايشگاه اخير طراحي دوچرخه ارائه شد محصول تفكر خلاقانه فراك وودال استراليايي است.
اين دوچرخه جداي از آنكه قابل تا شدن است به راحتي به ساك دستي چرخدار و حتي كوله پشتي در مي آيد و از اين رو حمل آن بسيار آسان است.

به جهت نوع طراحي و سازه به كار گرفته شده در ساخت اين دوچرخه مي توان آن را به سرعت در ابعاد كوچكتري جمع كرده و با استفاده از هواپيما، قطار و خودرو جابجا كرد.

اما شايد اوج هنرنمايي اين طراح استراليايي فراهم آوردن امكان تبديل اين دوچرخه به اشكال عجيبتري از دوچرخه است. يكي از مدلهايي كه اين دوچرخه به آن تبديل مي شود دوچرخه است كه چرخهاي جلويي آن بزرگ و چرخهاي عقبي كوچكتر است.

اين دوچرخه الحاقات ويژه اي براي قرار دادن تلفن همراه و iPod دارد.

بر اساس گزارش گيزمگ، پيش بيني مي شود با توجه به كاربردهاي اين دوچرخه نوين، استقبال قابل توجهي از آن در بازارهاي جهاني به عمل آيد.


 

سايت منبع