این چهار چرخ جدید برای ظرفیت 9 نفرآدم بزرگ و دو بچه طراحی شده است .

دوچرخه چهارچرخ یکی از انواع دوچرخه های گشت و گذار است که در پارک ها و سایرمکان های خارج از خانه که صاف و هموار هستند استفاده میشود .