دوچرخه های خلاقانه با قاب و بدون زنجیره طراحی شده توسط Josh بکتل.
“حالت عقب اجازه می دهد تا راحتتر و به صورتخرچنگی حرکت نمایید.
Bicymple” – دوچرخه جمع و جور و سبک وزن است.