1 ) اولين قدم براي خريد يک دوچرخه ورزشي مناسب، اين است که دوچرخه تان راحت باشد. هيچ ورزشي بدتر از ورزش کردن روي يک دوچرخه سفت، محکم و ناراحت نيست. جايگاه نشستن شما بايد کاملا راحت باشد. برخي افراد ترجيح مي دهند نشيمنگاه دوچرخه شان سفت و باريک باشد ولي برخي ديگر، انواع پهن و عريض را ترجيح مي دهند. توصيه مي شود دوچرخه اي را انتخاب کنيد که ارتفاع نشيمنگاهش به آساني قابل تنظيم باشد تا بتوانيد آن را به گونه اي تنظيم کنيد که قدرت داشته باشيد به راحتي دسته هاي دوچرخه را در دست بگيريد. پشتي صندلي دوچرخه هم بايد به گونه اي باشد که وقتي روي دوچرخه رکاب مي زنيد، به طور کامل پشت شما را در بر بگيرد.

 

2 ) هميشه بهتر است دوچرخه اي را انتخاب کنيد که مقاومت رکاب هايش در برابر رکاب زدن شما قابل تنظيم باشد. اگر دوچرخه ورزشي، اين قابليت را نداشته باشد، بهتر است آن را به کلي کنار بگذاريد و از خير خريدش بگذريد. برخي از انواع ارزان قيمت اين دوچرخه ها به صورت دستي تنظيم مي شوند; به نحوي که نوعي باندهاي نايلوني دور چرخ هاي آن قرار مي گيرند تا مقاومت در برابر چرخش را افزايش دهند. بنابراين اگر قصد خريد چنين دوچرخه هايي را داريد، بهتر است انواعي را انتخاب کنيد که به صورت خودکار (اتوماتيک)، مقاومت رکاب هايش در برابر پا زدن تنظيم مي شود. اصلا دلچسب نيست اگر هر از گاهي مجبور شويد در بحبوحه ورزش کردن، از دوچرخه پياده شويد و مقاومت رکاب هايش را تنظيم کنيد. شما مي توانيد با استفاده از صفحه مانيتوري که مقابل روي شما در دوچرخه هاي اتوماتيک قرار دارد، شدت ورزش کردن و الگوي دوچرخه سواري خودتان را تنظيم کنيد. روي مانيتور اين نوع دوچرخه ها برنامه هاي گوناگوني براي ورزش و دوچرخه سواري وجود دارد.

 

3 ) خيلي آزاردهنده است اگر بخواهيد با يک دوچرخه ورزشي که حسابي سروصدا مي کند، ورزش کنيد. شايد يک سروصداي کوچک چندان مهم نباشد ولي اگر اين صداهاي مزاحم، پيوسته تکرار شوند; در بازده ورزش شما و در ساعاتي که روي دستگاه ورزش مي کنيد، قطعا تاثير خواهند گذاشت. دوچرخه ورزشي بايد آن قدر بي سروصدا باشد که بتوانيد به آساني حين کارکردن با آن، به موسيقي گوش بدهيد يا تلويزيون نگاه کنيد.

 

4 ) دوچرخه هايي که داراي صفحه اي براي تنظيم برنامه هاي ورزشي شما هستند، هيچ گاه شما را از دوچرخه سواري خسته نمي کنند; چون روي اين دوچرخه ها مي توانيد برنامه ورزشي خودتان را تنظيم کنيد و ببينيد که با اين روش رکاب زدن چقدر انرژي مصرف مي کنيد يا ضربان قلبتان در هر دقيقه چقدر است. اين که شما بازتاب ورزش خودتان را جلوي چشمتان ببينيد، خيلي مهم است و در کارايي نهايي تان اثر مثبتي خواهد داشت. شما مي توانيد با استفاده از اين صفحه نمايشگر، زمان ورزش کردن خودتان و فاصله اي را که در آن رکاب مي زنيد و همچنين سرعت رکاب زدن خودتان را تنظيم کنيد.

 

5 ) توصيه مي شود دوچرخه اي را انتخاب کنيد که مناسب سايز بدنتان باشد. به خصوص اگر اضافه وزنتان زياد است، بهتر است اين توصيه را جدي بگيريد. بيشتر دوچرخه ها به گونه اي ساخته شده اند که شما مي توانيد آن ها را براي استفاده هر کسي با هر سايزي تنظيم کنيد.

منبع: ابتكار