این دوچرخه موضوع پایان نامه آقای roland kaufmann است.وی همیشه به وسایل حمل و نقل و این مقوله علاقمند بوده ولی در طی دوران تحصیل با چوب کار خاصی انجام نداده بود. بنابراین تصمیم میگیرد که این ماده را امتحان کند. برای دیدن مراحل طراحی و توضیحات مربوطه که بسیار جالب است می توانید به این آدرس مراجعه نمایید:

http://2009.gp.co.at/works/jano