در 2005، دوچرخه برای جهان نخستین کانتینر دوچرخه را برای یک سازمان غیردولتی مشارکت کننده در غنا، به نام طرح دهکدۀ دوچرخه ارسال کرد. این سازمان غیر انتفاعی مستقر در ایالات متحده تا کنون 36,000 دوچرخه توزیع کرده است، و بیشتر آنها در طی چندین سال گذشته توسط دوچرخه برای جهان تهیه شده اند.

افریئی اِکوا دوچرخۀ خود را چند سال پیش از طرح دهکدۀ دوچرخه خریداری کرد. او که در درمانگاه بوامادوماسی به عنوان پرستار مشغول به کار است، به ده دهکدۀ دور افتاده که وسایل نقلیۀ موتوری به آن دسترسی ندارند خدمات بهداشتی ارائه می دهد. با پای پیاده، او تنها می توانست هر هفته به تعداد اندکی از این دهکده ها سر بزند. اِکوا با دوچرخه اش از تمام این دهکده ها یک یا دوبار در هفته بازدید می کند.

طرح دهکدۀ دوچرخه به زنان دوچرخه سواری می آموزد و 5.500  نفر را در کارگاهی برای اینکه چگونه از دوچرخه ها نگهداری کنند آموزش داده است. تعلیم دهندگان داوطلب به افراد کاربستن چیزهایی را که عقل سلیم اقتضا دارد، مانند روغن زدن به زنجیرها، باد کردن لاستیک ها و مراقبت از دیگر اجزاء که دو چرخه را قابل سوارشدن می کند، می آموزند.

دیوید پکام، مؤسس طرح دهکدۀ دوچرخه گفت: “مردم در مناطق کم توسعه یافته این مسئله را درک نمی کنند که ماشین آلات نیاز به نگهداری و تعمیر دارند. ما به اندازۀ کافی تعلیمات در اختیار کسی نمی گذاریم که بتواند از طریق آن کسب معیشت کند، ولی مردمی را دیده ایم که خود برای برداشتن گام بعدی انگیزه داشته اند.”

بیسمارک اگبیو این گام را در سال 2005  برداشت

اگبیو اهل آداکلو- توکور، در نواحی کوه باشکوه آداکلو در غناست. او کشاورز و پدر چهار فرزند است و مدیریت دفتر یک سازمان محلی را بر عهده دارد. او به طریقی وقت شرکت در کلاسی را دربارۀ نگهداری و تعمیر دوچرخه که توسط طرح دهکدۀ دوچرخه ارائه داده می شد پیدا کرد.

اگبیو به عنوان بخشی از کارگاه این کلاس، دوچرخه ای را که با تخفیف ویژه ای به دانشجویان ارائه می شد به قیمت 15 دلار خریداری کرد. او به این موضوع پی برد که به تعمیر دوچرخه علاقه دارد و یک مغازۀ تعمیرات دوچرخه در مرکز دهکده باز کرد، که اکنون دو مکانیک در آن مشغول به کار هستند.

اگبیو گفت: “دوچرخۀ من پایۀ کار من است. من از این طریق بدون مشکلات زیادی از خانواده ام نگهداری می کنم.”

منبع : www.america.gov