اخیراً گزارشی با عنوان “روشهای ارزیابی وسایل کنترل ترافیک عابرین پیاده  و دوچرخه سواران” توسط بخش حمل و نقل مدیریت بزرگراه های امریکا منتشر شده است. در این گزارش سعی نموده است شش مرحله برای ارزیابی وسایل کنترل ترافیک برای دوچرخه و پیاده ارائه نماید و به ارزیابی استانداردهای آمریکا (ام یو تی سی دی) بپردازد، این شش مرحله برنامه ریزی ارزیابی عبارتند از:

۱-شناسایی مساله
۲- سوالات تحقیق
۳- اتدازه گیری اثربخشی
۴- برنامه ارزیابی
۵- روشهای ارزیابی
۶-اجزاء برنامه ارزیابی

برای دریافت فایل پی دی اف به زیان اصلی می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:

http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/pedbike/11035/11035.pdf

 

منبع: http://amirrouhi.blogfa.com/cat-5.aspx