عرض مناسب كه با توجه به تراكم جمعيت , نوع محور و ميزان رفت و آمد هر منطقه ايجاد مي شود .

شيب طولي-عرضي پياده رو , كه براي جلوگيري از جمع شدن آبهاي سطحي است بايد مناسب باشد تا باعث هدايت آبهاي سطحي به جوي هاي كنار شود

پوشش كف بايد با استفاده از مصالح درست با عمر مفيد بالا ساخته شود . اگر چه استفاده از كفپوشها در معابر به نوع بهره برداري از پياده رو ها بستگي دارد , اما در مجموع از مواد و مصالح مناسب براي كف سازي معابر به جاي آجر جاليزي اشاره كرد . چرا كه بيشتر تاسيسات شهري در كف پياده روها قرار دارند و در صورتي كه نياز به كندن معابر باشد , اين نوع از مصالح به راحتي قابل برداشتن و كارگذاشتن است . در واقع نوع مصالح و كفپوش اين معابر بايد به گونه اي باشد كه سطح آن كاملآ صاف بوده و پستي و بلندي نداشته باشد و در فصل زمستان نيز ليز و لغزنده نباشد و در تابستان بر اثر گرماي آفتاب , داغ و سوزان نشود .

وجود روشنايي مناسب در شب .

همچنين بر اساس ضوابط شهرسازي پلكان ساختمانها نبايد داخل پياده روها تجاوز كند طوري كه مانع عبور عابران پياده شود , علاوه بر اين فاصله سطح پياده روها از خيابان نيز داراي استانداردهايي است كه متاسفانه در بسياري از معابر شهري رعايت نشده است . ضمن اينكه براي اتصال پاركينگها به خيابان ها بايد سطح شيبداري تعبيه شود كه حركت خودروها در آن امكان پذير باشد اما به علت محدوديت فضا معمولا اين سطح را از وسط پياده رو آغاز مي كنند كه بر اساس ضوابط شهرسازي ممنوع است . در هر حال ايمن سازي و روان سازي پياده رو ها براي عابران پياده مخصوصا معلولان و سالمندان , كاناليزه كردن عبور پياده و سواره , تعريض پياده روها و  بهسازي محل تلاقي پياده ها و سواره ها از مواردي است كه بسياري از شهروندان مسئوليت اجراي آن را جزو وظايف شهرداري مي دانند .

عرض مفيد پياده رو

بايد توجه داشت كه عرض مفيد پياده رو آن قسمتي است كه افراد در آن به راحتي در حال رفت و آمد هستند.

هر فرد به طور معمول به اندازه 0.3 متر از كنار ديوار فاصله مي گيرد. پس اين 0.3 متر جزء عرض مفيد پياده رو نيست و از فضاهاي مرده به حساب مي آيد.

درصورتي كه پياده رو در كنار مغازه هاي تجاري باشد ، بايد 0.5 متري هم براي افرادي كه به تماشاي ويترين مغازه ها مي پردازند ، به عرض مفيد پياده رواضافه كرد.

موانع در پياده رو ها مثل درخت ها ، پاركومتر ها ، شير آتش نشاني و سطل زباله و … نيز حدود .06 متر از عرض مفيد پياده رو مي كاهد.

براي مثال اگر بخواهيم پيادهرويي با عرض (مفيد) 2 متر در كنار يك مكان تجاري درست كنيم، بايد حداقل 3.4 متر لحاظ شود.

كف سازي پياده رو

معمولاً از بتن مسلح يا غير مسلح استفاده مي شود. اگر هم از بتن آسفالتي استفاده شود، بايد لايه زيرين حتماً از جنس سنگ شكسته يا بستر تثبيت شده باشد.

در استفاده از آسفالت(كه زياد اين مورد مناسب نيست)، بهتر است كه دوطرف لبه ها با بتن سيماني به ارتفاع 0.15 متر پوشانده شود؛ زيرا هم از ترك خوردن آسفالت جلو گيري مي كند هم باعث زيبائي است. درضمن اينكه از باغچه ها هم محافظت  مي كند.

استفاده از سنگ فرش در شهرهای دنیا ، در حال گسترش است. زيرا هم زيبا تر است و هم كم هزينه تر تمام مي شود . ولي به مراقبت بيشتري نياز دارد. با توجه به نوع استفاده از هر مكان پياده رو اگر سنگ فرش هم تغيير كند، زيبايي آن چند برابر مي شود.

مثلا در محل نشستن ، مدخل عبوري مغازه ها ، مكان توقف و انتظار، محل رسيدن به تقاطع ها( براي هشدار به پياده ها) و… هر كدام داراي سنگ فرشي متفاوت باشند . ولي هماهنگي بين آنها نبايد فراموش شود.

در نمونه زير همانطور كه ملاحظه مي كنيد از سنگ فرشهاي گوناگوني استفاده شده است. در محل نشستن از قلوه سنگ استفاده شده است، مدخل ورودي مغازه ها فرد را به درون هدايت مي كند و سنگ ريزه هاي مشكي و سفيد در حقيقت هشداري است به عابرين به اينكه به محل تقاطع با خيابان نزديك مي شوند. فلشهاي سفيد حاصله هم در جهت شيب پياده رو هستند.

در زماني كه نياز به پياده روي موقتي باشد (در مكان هاي توسعه شهري) بهتر است كه از سنگ فرش استفاده شود. زيرا هم ارزانتر است هم در هنگام ساخت پياده روي اصلي و دائمي ، راحت تر كنده خواهد شد.

قسمتهايي از تدريس دوره طراحي شهر براي پياده دوچرخه و معلولين