هنر خیابانی خلاق با عناصر سه بعدی تعاملی توسط هنرمند با استعداد Ernest Zacharevic.
نقاشی های دیواری منحصر به فرد در پنانگ، مالزی با دوچرخه، صندلی ها، موتور سیکلت ها، و سایر اشیاء آشنا ترکیب شدند.
مردم را تشویق به بازی با هنر و گرفتن عکس های باهوش.