طراحان خوش ذوق دست به طراحی و ساخت دوچرخه هایی با ظاهری متفاوت زده اند.


 

منبع: خبرگزاری برنا