علت اصلی بروز كمردرد در میان دوچرخه سواران سفت بودن عضلات پشت و انعطاف پذیر نبودن آن ها می باشد. كشیدگی عضلات فوقانی كمر زمانی اتفاق می افتد كه دوچرخه سوار فشار زیادی را بر روی زمین های نا هموار به ركاب وارد كند. كشیدگی زیاد و قرار داشتن عضله برای مدت زمان طولانی در یك وضعیت خاص، عضلات را ضعیف و خسته می كند و انعطاف پذیری كم در هنگام ركاب زدن، منجر به سفت شدن پا ها یا عضلات كمر می شود و منجر به درد در ناحیه پایین كمر می شود. با توجه به این كه عضلات پای دوچرخه سواران قوی است و در حالت چرخش پدال، مفصل ران و لگن حركتی تقریبن دورانی دارد، تنه و به خصوص میان تنه دوچرخه سواران باید قوی و موزون باشد تا از فشارهایی كه به قسمت پایین كمر وارد می شود حفاظت كند،‌ اگر دست و پای ورزیده به میان تنه ای ضعیف مرتبط باشد، مشكل ساز خواهد بود. از این رو قسمت پایین كمر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بسته به نوع دوچرخه سواری استرس های متفاوتی به دوچرخه سواران وارد می شود. برای نمونه، استرس و فشار هایی كه بر روی یك دوچرخه سوار تایم تریل (مسابقه دوچرخه سواری داخل سالن) با یك دوچرخه سوار كوهستان وجود دارد، یكسان نیست. یك دكتر تراپیست می گوید: شخصی كه دوچرخه سوار تایم تریل بود برای درمان به او مراجعه كرد، از ناحیه گردن و پایین كمر احساس ناراحتی می كرد. این حالت به دلیل قرار گرفتن و موقعیت نا مناسب شخص در تمام طول مسابقه روی داده بود. او برروی دسته فرمان خم شده بود و از دنده های سبك برای سرعت زیاد استفاده كرده بود كه سبب خستگی عضلات پشت و كشیدگی و كوفتگی زیاد عضلات پشت گردن شده بود. دوچرخه سوارهایی كه برای تفریح ركاب می زنند، با توجه به این كه عضلات كمر آن ها آمادگی كم تری دارد، باید به طور مرتب حالت نشستن خود را عوض نمایند (با جا به جا شدن یا برخاستن از روی زین و تغییر موقعیت دست ها بر روی دسته فرمان و شاخ گاوی)، با این كارها به عضلات و ماهیچه ها امكان استراحت و گردش خون مناسب را می دهند. اگر ستون فقرات قدری خمیده و قوس دار باشد راحت تر می توان شوك های وارده را جذب نمود و همچنین شخص راحت تر است نسبت به زمانی كه آیرودینامیكی سریع (خوابیده روی فرمان) به خود گرفته باشد.

علت درد های فوقانی كمر می تواند انداختن وزن زیاد روی دسته فرمان و همچنین فاصله زیاد دست ها از یک دیگر روی دسته فرمان و یا استفاده از دسته فرمان های خیلی عریض باشد.

تسكین و درمان كمر درد

برای كمك و مراقبت كمر تان ابتدا باید به تنظیمات دوچرخه تان نظر بیافكنید، سپس استحكام و انعطاف پذیری بدن و سپس به تكنیك ها و وضعیت های قرار گیری بر روی دوچرخه بپردازید. زمانی كه دوچرخه می خرید تنظیمات ضروری آن كه ارتفاع زین و اندازه كرپی فرمان می باشد، بایستی متناسب با بدن شما صورت گیرد. ارتفاع زیاد زین سبب می شود كه درهنگام ركاب زدن مفصل های ران و باسن اذیت شود. برای تنظیم صحیح ارتفاع زین، روی زین قرار بگیرید اگر پاشنه پایی شما روی پدال باشد و زانوهای شما خم نشود بهترین ارتفاع زین است. تنظیم زوایای زین و كرپی متناسب با راحتی فرد قابل تغییر است.

عمومن در دوچرخه های جاده ای و شهری از سیستم های كمك فنر دار استفاده نمی شود اما امكان خرید و استفاده از زین های فنری و لوله زین فنر دار وجود دارد. همچنین استفاده از دسته فرمان های خم دار برای كمر مناسب تر از دسته فرمان راست می باشد. استفاده از فریم های كمك فنردار در دوچرخه های كوهستان برای كمر بسیار مناسب است چون فشار های كمتری به پشت و كمر منتقل می شود.

علت اصلی بروز كمردرد در میان دوچرخه سواران سفت بودن عضلات پشت و انعطاف پذیر نبودن آن ها می باشد. كشیدگی عضلات فوقانی كمر زمانی اتفاق می افتد كه دوچرخه سوار فشار زیادی را بر روی زمین های نا هموار به ركاب وارد كند. كشیدگی زیاد و قرار داشتن عضله برای مدت زمان طولانی در یك وضعیت خاص، عضلات را ضعیف و خسته می كند و انعطاف پذیری كم در هنگام ركاب زدن، منجر به سفت شدن پا ها یا عضلات كمر می شود و منجر به درد در ناحیه پایین كمر می شود. با توجه به این كه عضلات پای دوچرخه سواران قوی است و در حالت چرخش پدال، مفصل ران و لگن حركتی تقریبن دورانی دارد، تنه و به خصوص میان تنه دوچرخه سواران باید قوی و موزون باشد تا از فشارهایی كه به قسمت پایین كمر وارد می شود حفاظت كند،‌ اگر دست و پای ورزیده به میان تنه ای ضعیف مرتبط باشد، مشكل ساز خواهد بود. از این رو قسمت پایین كمر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بسته به نوع دوچرخه سواری استرس های متفاوتی به دوچرخه سواران وارد می شود. برای نمونه، استرس و فشار هایی كه بر روی یك دوچرخه سوار تایم تریل (مسابقه دوچرخه سواری داخل سالن) با یك دوچرخه سوار كوهستان وجود دارد، یكسان نیست. یك دكتر تراپیست می گوید: شخصی كه دوچرخه سوار تایم تریل بود برای درمان به او مراجعه كرد، از ناحیه گردن و پایین كمر احساس ناراحتی می كرد. این حالت به دلیل قرار گرفتن و موقعیت نا مناسب شخص در تمام طول مسابقه روی داده بود. او برروی دسته فرمان خم شده بود و از دنده های سبك برای سرعت زیاد استفاده كرده بود كه سبب خستگی عضلات پشت و كشیدگی و كوفتگی زیاد عضلات پشت گردن شده بود. دوچرخه سوارهایی كه برای تفریح ركاب می زنند، با توجه به این كه عضلات كمر آن ها آمادگی كم تری دارد، باید به طور مرتب حالت نشستن خود را عوض نمایند (با جا به جا شدن یا برخاستن از روی زین و تغییر موقعیت دست ها بر روی دسته فرمان و شاخ گاوی)، با این كارها به عضلات و ماهیچه ها امكان استراحت و گردش خون مناسب را می دهند. اگر ستون فقرات قدری خمیده و قوس دار باشد راحت تر می توان شوك های وارده را جذب نمود و همچنین شخص راحت تر است نسبت به زمانی كه آیرودینامیكی سریع (خوابیده روی فرمان) به خود گرفته باشد.

علت درد های فوقانی كمر می تواند انداختن وزن زیاد روی دسته فرمان و همچنین فاصله زیاد دست ها از یک دیگر روی دسته فرمان و یا استفاده از دسته فرمان های خیلی عریض باشد.

 

تسكین و درمان كمر درد

برای كمك و مراقبت كمر تان ابتدا باید به تنظیمات دوچرخه تان نظر بیافكنید، سپس استحكام و انعطاف پذیری بدن و سپس به تكنیك ها و وضعیت های قرار گیری بر روی دوچرخه بپردازید. زمانی كه دوچرخه می خرید تنظیمات ضروری آن كه ارتفاع زین و اندازه كرپی فرمان می باشد، بایستی متناسب با بدن شما صورت گیرد. ارتفاع زیاد زین سبب می شود كه درهنگام ركاب زدن مفصل های ران و باسن اذیت شود. برای تنظیم صحیح ارتفاع زین، روی زین قرار بگیرید اگر پاشنه پایی شما روی پدال باشد و زانوهای شما خم نشود بهترین ارتفاع زین است. تنظیم زوایای زین و كرپی متناسب با راحتی فرد قابل تغییر است.

عمومن در دوچرخه های جاده ای و شهری از سیستم های كمك فنر دار استفاده نمی شود اما امكان خرید و استفاده از زین های فنری و لوله زین فنر دار وجود دارد. همچنین استفاده از دسته فرمان های خم دار برای كمر مناسب تر از دسته فرمان راست می باشد. استفاده از فریم های كمك فنردار در دوچرخه های كوهستان برای كمر بسیار مناسب است چون فشار های كمتری به پشت و كمر منتقل می شود.

منبع: http://www.rashtcyclists.com