این دوره از رقابتها با حضور 22 رکابزن از 8 استان در تبریز در 6 رده سنی برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد:

در رده سنی 35 تا 41 سال به مسافت 25 کیلومتر جمشید ملکی از زنجان قهرمان شد و علی کیافر از آذربایجان شرقی الف و اصغر خاتمی از آذربایجان شرقی ب دوم و سوم شدند.

در رده سنی 42 تا 48 سال به مسافت 25 کیلومتر جواد دنیادیده از آذربایجان شرقی ب قهرمان شد و رحمان خدایاری از آذربایجانشرقی الف و محمد رضا توکلی از خراسان جنوبی دوم و سوم شدند.

در رقابتهای رده سنی 29 تا 55 سال به مسافت 20 کیلومتر حسین نویدی نژاد از کرمام قهرمان شد وخسور حسنی از زنجان در جایگاه دومی ایستاد.

در رقابتهای رده های سنی 56 تا 62 به مسافت 15 کیلومتر ناصر ضیایی از قزوین قهرمان شد و حسین توکلی فر از زنجان در جایکاه دوم ایستاد و محمد رضا رهنما نیک از خوزستان در جایگاه سومی ایستاد.

در رده سنی 63 تا 69 به مسافت 10 کیلومتر اکبر روحی از زنجان به مدال طلا رسید و محمد علی نوذری از یزد دوم شد و سید احمد شیوایی از قزوین در رده سوم ایستاد.

در رقابتهای رده سنی 70 سال به بالا که به مسافت 5 کیلومتر برگزار شد سید علی مذهبی از یزد به مقام نخست رسید و غلامرضا شهر دوست از قزوین و جواد بهمرد از آذربایجانشرقی الف دوم و سوم شدند.